تبلیغات

If I Were King ( ترجمۀ فارسی)

انگلیسی
انگلیسی
A A

If I Were King

I often wish I were a King,
And then I could do anything.
 
If only I were King of Spain,
I'd take my hat off in the rain.
 
If only I were King of France,
I wouldn't brush my hair for aunts.
 
I think, if I were King of Greece,
I'd push things off the mantelpiece.
 
If I were King of Norroway,
I'd ask an elephant to stay.
 
If I were King of Babylon,
I'd leave my button gloves undone.
 
If I were King of Timbuctoo,
I'd think of lovely things to do.
 
If I were King of anything,
I'd tell the soldiers, "I'm the King!"
 
ارسال‌شده توسط doctorJoJodoctorJoJo در تاریخ دوشنبه, 03/08/2020 - 17:44
ترجمۀ فارسیفارسی (قافیه‌دار)
تراز پاراگراف‌ها

اگر شاه بودم

اغلب دل‌َ‌م می‌خواست شاه ‌می‌بودم
می‌کردم هر آن چه که می‌خواستم
 
اگر شاه بودم به اسپانیا
به باران برمی‌داشتم کلاهَ‌م را
 
اگر شاه بودم به فرانسه
شانه نمی‌کردم مویَ‌م را به دستور ِ خاله
 
اگر شاه بودم به یونان
می‌انداختم چیزها را از روی پیشخوان
 
اگر شاه بودم به نروژ
از فیل‌ها می‌‌خواستم نکنند قِژقِژ1
 
اگر شاه بودم به بابل
نمی‌بستم دکمه‌های دستکش‌م [به کام ِ دل]
 
اگر شاه بودم به تیمبوکتو2
چه خوش کارها که نمی‌کردم آن تو
 
اگر شاه بودم هر جوری[،‌ هر زمان]
می‌گفتم به سربازان «من‌َ‌م شاه‌تان»
 
  • 1. واژه-یه-واژه: بایستند، حرکت نکنند
  • 2. Timbuctoo: شهری در کشور مالی در آفریقای غربی است که در ۲۰ کیلومتری شمال رود نیجر و در لبه جنوبی صحرای ِ بزرگ آفریقا قرار دارد
تشکر!
thanked 3 times

NB: This translation is protected under international Creative Commons License version 4.0 (BY, SA, NC, ND). To use the translation or a part of it, you need to agree to the license terms and conditions, including giving due credit.

I use a bit modified Persian orthography in poems/lyrics.

ارسال‌شده توسط BlueBirdBlueBird در تاریخ پنج‌شنبه, 16/09/2021 - 12:32
دیدگاه پدیدآورنده:

Under construction ...

A. A. Milne: سه مورد برتر
اصطلاح‌های موجود در ترانۀ "If I Were King"
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history