تبلیغات

Imagination Movers [ost] - Have Some Fun Today (V1) (Castilian Spanish)

اسپانیایی
اسپانیایی
A A

Have Some Fun Today (V1) (Castilian Spanish)

Ienen.
Mis amigos.
Para jugar conmigo.
Mé preparo.
Yo lo disfrutaré.
El sol brilla.
Y estámos bien aquí.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien.
Cantad.
Si tocamos.
La nueva canción.
Viendo estrellas.
Del espacio exterior.
Quien será el que mete el primer goal.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien.
Umbre un puesto ta que de limonada.
Ya el escondite será muy divertido jugar.
Quien la llevará.
Tendremos feliz.
Y palomitas.
Ya lo largo.
Una cabaña habra.
Desde é ja.
Lucierna áspera.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien.
Vienen todos.
Para jugar conmigo.
Mé preparo.
Yo lo disfrutaré.
El sol brilla.
Y estámos bien aquí.
Con la gente de mi barrio se que hoy yo falsaté muy bien.
Con la gente de mi barrio se que hoy yo falsaté muy bien.
Con la gente de mi barrio se que hoy yo falsaté muy bien.
Con la gente de mi barrio se que lo pasar de bien.
Vienen todos.
Para jugar conmigo.
Con la gente de mi barrio se que lo pasar de bien si.
El sol brilla.
Y estámos bien aquí pues.
Con la gente de mi barrio se que lo pasar de bien.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien si.
Se que hoy lo vamos a pasar muy bien.
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط Chris Collins The 14thChris Collins The 14th در تاریخ یک‌شنبه, 01/08/2021 - 01:40
در جواب درخواست korusmaxkorusmax اضافه شد

 

Imagination Movers [ost]: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history