تبلیغات

Íŋyaŋ Owalaŋ ( ترجمۀ ترکی)

Lakota
Lakota
A A

Íŋyaŋ Owalaŋ

Okawiŋȟ uwélo
Okawiŋȟ uwélo, hé
 
Íŋyaŋ waŋ wakáyaŋ kiŋ na
Waŋna okawinh uwélo, hé
 
Okawiŋȟ uwélo
Wakaŋyaŋ uwélo, hé
 
Íŋyaŋ waŋ wakáyaŋ kiŋ na
Waŋna okawinh uwélo, hé
 
Okawiŋȟ uwélo
Wakaŋyaŋ uwélo, hé
 
ارسال‌شده توسط Ww WwWw Ww در تاریخ یک‌شنبه, 22/09/2019 - 01:57
ترجمۀ ترکیترکی
تراز پاراگراف‌ها

Taş Şarkısı

Gel, dön etrafında
Gel, dön etrafında
 
Bunlar kutsal taşlar
Şimdi gel, dön etrafında
 
Çok saygıyla gel
Bunlar kutsal taşlar
 
Bunlar kutsal taşlar
Şimdi gel, dön etrafında
 
Çok saygıyla gel
Bunlar kutsal taşlar
 
تشکر!

wambleegleskha

ارسال‌شده توسط wambleegleskhawambleegleskha در تاریخ دوشنبه, 02/08/2021 - 06:19
آخرین ویرایش توسط wambleegleskhawambleegleskha در تاریخ جمعه, 06/08/2021 - 15:09
دیدگاه پدیدآورنده:
ترجمه‌های "Íŋyaŋ Owalaŋ"
Native American Folk: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history