Spagna متن ترانه

Spagna
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
A pugni chiusiایتالیایی
Siamo in due
انگلیسی
پرتغالی
Baby Blueانگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
Call Meانگلیسی
Dedicated to the Moon
ایتالیایی
ترکی
مجارستانی
پرتغالی
Con il tuo nomeایتالیایی
Domani
انگلیسی
پرتغالی
Dance, Dance, Danceانگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
آلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
فرانسوی
Davanti agli occhi mieiایتالیایی
Siamo in due (1995)
Dedicated to the Moonانگلیسی
Dedicated to the Moon
تونگایی
پرتغالی
Don't Call It Loveانگلیسی
You Are My Energy (1988)
E io penso a teایتالیایی
Lupi solitari
آلمانی
انگلیسی
ترکی
روسی
پرتغالی
یونانی
Easy Ladyانگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
Every Girl & Boyانگلیسی
You Are My Energy (1988)
Fridayانگلیسی
You Are My Energy (1988)
Gente come noiایتالیایی
Siamo in due (1995)
انگلیسی
لهستانی
مجارستانی
پرتغالی
کاتالان
روسی
Girl (It's Not the End of the World)انگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
I Always Dream About Youانگلیسی
Matter of Time
I Wanna Be Your Wifeانگلیسی
You Are My Energy (1988)
Il cerchio della vita [Circle of Life]ایتالیایی
Siamo in Due
انگلیسی
پرتغالی
Jealousyانگلیسی
Easy Lady/Jealousy (1986)
بلغاری
Let Me (Say I Love You)انگلیسی
You Are My Energy
پرتغالی
Lupi solitariایتالیایی
Lupi solitari
انگلیسی
صربستانی
پرتغالی
March 10, 1959 (Memories of the Taste of Freedom)انگلیسی, Tibetan
You Are My Energy (1988)
Me and Youانگلیسی
You Are My Energy (1988)
Nessuno è come teایتالیایی
1954
انگلیسی
پرتغالی
Sarahانگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
Se fosse vero amoreایتالیایی
E che mai sara
انگلیسی
So Easyانگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
The Power of Moneyانگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
This Generation (I, I, I, I)انگلیسی
You Are My Energy (1988)
Ti amoایتالیایی
Lupi solitari (1996)
Why Can't I Say (I Love You, Babe)انگلیسی
Dedicated to the Moon (1986)
Why Don't We Talk Anymore?انگلیسی
You Are My Energy (1988)
Woman in Loveانگلیسی
You Are My Energy (1988)
You Are My Energyانگلیسی
You Are My Energy (1988)
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history