تبلیغات

Как заставить сердце замолчать? (Kak zastavit serze zamolchat?) ( ترجمۀ لهستانی)

Как заставить сердце замолчать?

Вновь смотрю на тающий закат...
Почему морозит летний вечер?
Чашка кофе... почему одна?
И от сигареты - только пепел?
 
Вяло тлеет искорка-душа
Ярким бликом в сумраке реалий.
Никому, пожалуй, не нужна...
Но надежда тусклая нужна ей!
 
Сердце вновь ускорило шаги,
Но недалеко уйдет, наверно:
Спутало созвездия любви,
Где вторая половинка - с первой!
 
Как заставлю сердце замолчать?
В глубине хранит неумолимо
Боли одиночества печать,
Но умолкнуть... вряд ли хватит силы!
 
ارسال‌شده توسط Marica NicolskaMarica Nicolska در تاریخ یک‌شنبه, 30/06/2019 - 16:02
آخرین ویرایش توسط Hansi K_LauerHansi K_Lauer در تاریخ جمعه, 11/06/2021 - 20:41
دیدگاه ارسال‌کننده:
ترجمۀ لهستانیلهستانی
تراز پاراگراف‌ها

Jak wyciszyć moje serce?

Znów patrzę na topniejący zachód...
Dlaczego letni wiatr jest mroźny?
Filiżanka kawy... dlaczego jedna?
A z papierosa - tylko popiół?
 
Niemrawo tli się iskierka duszy
Jasny blask w zmierzchu realiów
Nikomu pewnie nie potrzebna...
Ale [sama] mglistej nadziei potrzebuje!
 
Serce znów przyspieszyło kroku
Ale niedaleko zajdzie na pewno
Pomylono miłosne gwiazdozbiory
Gdzie druga połówka jest - z pierwszą!
 
Jak wyciszyć moje serce?
W głębinach chroni się nieubłaganie
Bóle osamotnienia drukuje
Ale żeby się zamknąć... chyba nie wystarczy siły!
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
ارسال‌شده توسط GreffdGreffd در تاریخ دوشنبه, 14/06/2021 - 09:00
در جواب درخواست Marica NicolskaMarica Nicolska اضافه شد
دیدگاه‌ها
Marica NicolskaMarica Nicolska    سه‌شنبه, 15/06/2021 - 11:32

Огромное спасибо! Thank you very much!

Read about music throughout history