تبلیغات

Komm, trink aus Jack ( ترجمۀ Toki Pona)

نمونه‌خوانی درخواست شده
آلمانی
آلمانی
A A

Komm, trink aus Jack

Komm trink aus, Jack
Du siehst die ganze Bar ist leer, ist leer, ist leer, ist leer
Geh nach Haus', Jack
Für heute gibt es gar nichts mehr
 
Was ist los?
 
Komm trink aus, Jack
Du siehst die ganze Bar ist leer, ist leer, ist leer, ist leer
Geh nach Haus', Jack
Für heute gibt es gar nichts mehr
 
Oh Baby, oh Baby, mach doch keine Schau
Denn von 21 Gin ist man doch nicht blau
Weil ich so artig bin,
gib mir doch noch einen Gin!
 
Komm trink aus, Jack
Du siehst die ganze Bar ist leer, ist leer, ist leer, ist leer
Geh nach Haus', Jack
Für heute gibt es gar nichts mehr
 
Was ist los?
 
Komm trink aus, Jack
Du siehst die ganze Bar ist leer, ist leer, ist leer, ist leer
Geh nach Haus', Jack
Für heute gibt es gar nichts mehr
 
Ich geb' einen aus,
Und ich lad' euch ein
Das soll auch bestimmt der letzte sein
 
(Wirtin:)
Oh Jack, trink aus und geh nach Haus'
Dir läuft der Gin bald aus den Ohren 'raus
 
Weil ich so artig bin,
Gib mir doch noch einen Gin!
 
Komm trink aus, Jack
Du siehst die ganze Bar ist leer, ist leer, ist leer, ist leer
Geh nach Haus', Jack
Für heute gibt es gar nichts mehr
 
Was ist los?
 
Komm trink aus, Jack
Du siehst die ganze Bar ist leer, ist leer, ist leer, ist leer
Geh nach Haus', Jack
Für heute gibt es gar nichts mehr
Heute gibt es gar nichts mehr
Heute gibt es gar nichts mehr
Heute gibt es gar nichts mehr ...
 
ارسال‌شده توسط jan 🎼jan 🎼 در تاریخ سه‌شنبه, 21/09/2021 - 10:42
دیدگاه ارسال‌کننده:

Written by Percy Mayfield
Percy Mayfield - Hit the Road Jack (1960)
Ray Charles - Hit the Road Jack (1961)

ترجمۀ Toki PonaToki Pona
تراز پاراگراف‌ها

o kama pini moku e telo nasa

jan Saki o kama pini moku e telo nasa.
sina lukin e ni: jan ala li lon supa esun.
jan Saki o tawa tomo sina.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
 
seme li kama?
 
jan Saki o kama pini moku e telo nasa.
sina lukin e ni: jan ala li lon supa esun.
jan Saki o tawa tomo sina.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
 
a! jan suwi. a! jan suwi o nasa ala.
telo nasa ni li lili taso tawa mi.
o pana e telo nasa sin tawa mi
tan ni: mi jan pi pona mute.
 
jan Saki o kama pini moku e telo nasa.
sina lukin e ni: jan ala li lon supa esun.
jan Saki o tawa tomo sina.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
 
seme li kama?
 
jan Saki o kama pini moku e telo nasa.
sina lukin e ni: jan ala li lon supa esun.
jan Saki o tawa tomo sina.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
 
mi pana e telo nasa kepeken mani
tawa sina ale.
ni li ken ala pini.
 
(jan esun:)
a! jan Saki o kama pini moku. o tawa tomo sina.
telo nasa li kama kin tan nena kute sina.
 
o pana e telo nasa sin tawa mi
tan ni: mi jan pi pona mute.
 
jan Saki o kama pini moku e telo nasa.
sina lukin e ni: jan ala li lon supa esun.
jan Saki o tawa tomo sina.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
 
seme li kama?
 
jan Saki o kama pini moku e telo nasa.
sina lukin e ni: jan ala li lon supa esun.
jan Saki o tawa tomo sina.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
tenpo ni la sina kama jo ala sin.
tenpo ni la sina kama jo ala sin ...
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط jan 🎼jan 🎼 در تاریخ سه‌شنبه, 21/09/2021 - 10:53
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history