Krisko متن ترانه

Krisko
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
#OETبلغاریانگلیسی
یونانی
Aftermanبلغاری
Bazookaبلغاریاسپانیایی
انگلیسی
صربستانی
نویسه‌گردانی
Drop Someبلغاریانگلیسی #1 #2
نویسه‌گردانی
Edno Ferrari Model 2019بلغارینویسه‌گردانی
Ideal Petroffبلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
KAKVO BEبلغاری
Vivaldi II Remixبلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
فرانسوی
Било к'вот било (Bilo Kvot Bilo)بلغاریانگلیسی
عربی
نویسه‌گردانی
Благодаря ти (Blagodarya ti)بلغاری
Благодаря ти (Blagodarya ti)
Видимо доволни (Vidimo Dovolni)بلغاریانگلیسی #1 #2 #3
ترکی
صربستانی
نویسه‌گردانی
یونانی
اسلوواکی
روسی
لهستانی
Герои (Geroi)بلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
Гледай как се прави (Gleday kak se pravi)بلغاریانگلیسی
ترکی
رومانیایی
نویسه‌گردانی #1 #2 #3
Грешна си (Greshna si)بلغاریترکی
Да или не (Da ili ne)بلغاریانگلیسی
ترکی
رومانیایی
یونانی
Дали това любов е (Dali tova lyubov e)بلغاریانگلیسی
ترکی
صربستانی
فرانسوی
Искам да бъда с теб (Iskam da băda s teb)بلغاریآلمانی
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
نویسه‌گردانی
لهستانی
КРАСИВИ ЛЪЖИ (KRASIVI LAJI)بلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
ترکی
Лош или добър (Losh ili dobar)بلغاریانگلیسی
Минало време (Minalo vreme)بلغاریانگلیسی
Министъра на веселието (Ministyra Na Veselieto)بلغاریانگلیسی
روسی
نویسه‌گردانی
Мърдай (Murdai)بلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
ترکی
Наздраве (Nazdrave)بلغاریانگلیسی
یونانی
Нашият Живот (Nashiyat zhivot)بلغاریانگلیسی
Не дължа нищо (Ne dalja nishto)بلغاریانگلیسی
Незаменим (Nezamenim)بلغاریانگلیسی
ترکی
روسی
یونانی
فرانسوی
Няма к'во да стане (Nyama K'vo Da Stane)بلغاریانگلیسی
نویسه‌گردانی
Почивни дни (Pochivni dni)بلغاری
Хората говорят (Horata govoryat)بلغاریانگلیسی #1 #2
نویسه‌گردانی
Шапка ти свалям (Shapka ti svalyam)بلغاریانگلیسی
یونانی
ترکی
Krisko also performedترجمه‌ها
2bona - Gorillaبلغاری, مقدونیانگلیسی
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history