تبلیغات

Long Journey Home ( ترجمۀ یونانی)

ترجمۀ یونانییونانی
A A

Μακρύ Ταξίδι Επιστροφής

Αν σε κάθε ωκεανό το πλοίο είναι ο θρόνος
Και για κάθε κατάρτι που κόβεται
Ένα δενδρύλλιο φυτρώνει
Τότε θα μπορούσα να πιστέψω πως σίγουρα θα βρω
Μια καλύτερη ζωή από αυτήν που άφησα πίσω
 
Αλλά καθώς κατεβαίνεις τη σκάλα πρόσεχε που πατάς
Τα χρώματα ξέβαψαν καθώς ξεχειλίζαν
Κόκκινο, άσπρο και μπλε, πράσινο, άσπρο και χρυσό
 
Οπότε έπρεπε να φύγω απ' την πατρίδα μου
Αφού για κάθε παιδί που μεγάλωσε
Κάποιο άλλο κείτεται στην γη
και για κάθε κουπαστή που στήσαμε στον πηλό
Είναι χιλιάδες τα μίλια του μακρινού ταξιδιού της επιστροφής
 
Αλλά καθώς κατεβαίνεις τη σκάλα πρόσεχε που πατάς
Τα χρώματα ξέβαψαν καθώς ξεχειλίζαν
Κόκκινο, άσπρο και μπλε, πράσινο, άσπρο και χρυσό
 
Αλλά καθώς κατεβαίνεις τη σκάλα πρόσεχε που πατάς
Τα χρώματα ξέβαψαν καθώς ξεχειλίζαν
Κόκκινο, άσπρο και μπλε, πράσινο, άσπρο και χρυσό
Κόκκινο, άσπρο και μπλε, πράσινο, άσπρο και χρυσό
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
ارسال‌شده توسط Katara KataraKatara Katara در تاریخ شنبه, 25/09/2021 - 11:22
در جواب درخواست Ηλίας ΓεωργόπουλοςΗλίας Γεωργόπουλος اضافه شد
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی

Long Journey Home

Celtic Woman: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history