تبلیغات

Mein Herz brennt ( ترجمۀ چینی (کانتونی))

نمونه‌خوانی درخواست شده
ترجمۀ چینی (کانتونی)چینی (کانتونی)
A A

我個心燒緊

喂親愛嘅小朋友而家要留心聽住啦
我就係嚟自枕頭入面嗰把聲
我帶咗啲嘢嚟俾你哋
嗰樣嘢係喺我心口度扯甩出嚟㗎
有呢個心我就有能力
去勒索眼皮
我會一直唱歌唱到日頭甦醒
穹蒼上面一道淺光
我個心燒緊
 
佢哋會喺夜晚嚟搵你
惡魔、鬼魂、黑精靈
佢哋會喺條地道爬出嚟
然後喺你被舖底下望住
 
喂親愛嘅小朋友而家要留心聽住啦
我就係嚟自枕頭入面嗰把聲
我帶咗啲嘢嚟俾你哋
穹蒼上面一道淺光
我個心燒緊
 
我個心燒緊
 
佢哋會喺夜晚嚟搵你
然後偷走你哋細細滴熱辣辣嘅眼淚
佢哋會等到月亮甦醒
然後將佢哋質入我凍冰冰嘅血管
 
喂親愛嘅小朋友而家要留心聽住啦
我就係嚟自枕頭入面嗰把聲
我會一直唱歌唱到日頭甦醒
穹蒼上面一道淺光
我個心燒緊
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط DasKreuzDasKreuz در تاریخ یک‌شنبه, 26/09/2021 - 12:05
آخرین ویرایش توسط DasKreuzDasKreuz در تاریخ سه‌شنبه, 28/09/2021 - 19:21
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
آلمانی
آلمانی
آلمانی

Mein Herz brennt

دیدگاه‌ها
Read about music throughout history