اعضا

عضوبومیسلیس و روانمطالعه‌شدهامتیازها
crimson_antics
Moderator
فرانسویانگلیسی, آلمانی, اسپانیاییبلاروسی, بلغاری, چکوسلاواکی, یونانی, Nepali, لهستانی, پرتغالی, روسی, سوئدی99464
barsiscev
Editor Big Wild Cat - Snow Leopard
روسیروسیبوسنیایی, کرواتی, انگلیسی, صربستانی, اسلوونیایی, مونته نگرو98300
Lobolyrix
Editor Dances with wolves
آلمانیانگلیسی, اسپانیاییکاتالان, فرانسوی, یونانی (باستان), ایتالیایی, لاتین86266
Alma Barroca
Moderator glossophile
پرتغالیانگلیسیلاتین84167
Diazepan Medina
Editor Eastern/Oriental
اسپانیاییانگلیسیکاتالان, اسپرانتو, ژاپنی, پرتغالی, نویسه‌گردانی71650
Guernes
Super Member
فرانسویایتالیایی, لاتین, پرتغالی, اسپانیایی, آلمانی70076
Miley_Lovato
Editor and a hardcore K-pop fan
یونانیانگلیسیعربی, آلمانی, ایتالیایی60612
purplelunacy
Moderator
فرانسویانگلیسی, فرانسویانگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, ژاپنی, لاتین, روسی, اسپانیایی, ترکی56542
SilentRebel83
Moderator of the Oceanic Realms
انگلیسیتونگاییآلمانی53678
líadan
Moderator 🔮
انگلیسی, اسپانیاییلادینو (یهودی-اسپانیایی)آراگونی, کاتالان, دانمارکی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, ژاپنی, لاتین, پرتغالی53651
M de Vega
Moderator Baudolina
کرواتیانگلیسیبلغاری, فرانسوی, آلمانی, لهستانی, پرتغالی, رومانیایی, روسی, ایتالیایی, اسپانیایی50983
infiity13
Moderator Of The Asian Continent
یونانیانگلیسیبلغاری, چینی, فرانسوی, آلمانی, هندی, ژاپنی, کره ای, روسی, اسپانیایی, ترکی46560
SaintMark
Super Member
انگلیسی, آلمانیفرانسوی, عبرییونانی, ایتالیایی, لاتین, نروژی, روسی, اسپانیایی, سوئدی, ییدیش44482
celalkabadayi
poet-translator
ترکیانگلیسی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, اسپانیاییآذربایجانی, هلندی, کردی (کرمانجی), پرتغالی, روسی43064
A.S.M
Super Member
روسیانگلیسی, هلندی, اسپانیایی, ایتالیایی, آلمانی, پرتغالی, فرانسوی38518
Valeriu Raut
Editor
رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, ایتالیایی, اسپانیایی, سوئدی37414
Voldimeris
Moderator
روسیانگلیسی, اسپانیایی, رومانیاییآذربایجانی, Aromanian, بلاروسی, بلغاری, مجارستانی, ایتالیایی, لهستانی, پرتغالی, ترکی, اوکراینی, اسلوواکی34910
georgiaz73
Super Member
یونانیانگلیسی34340
kalina_989
Super Member
بلغاریبلغاریانگلیسی, یونانی, لاتین, روسی, صربستانی32815
Jethro Paris
Editor Slim Shady
فرانسویانگلیسیاسپانیایی30530
alain.chevalier
Super Member
فرانسویانگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, اسپانیاییپرتغالی28413
Azalia
Editor
لهستانیانگلیسیکاتالان, فرانسوی, ایتالیایی, پرتغالی, روسی, اسپانیایی27390
Marinka
Super Member
روسی, اوکراینیاسپانیاییانگلیسی, پرتغالی27223
HinKyto
Moderator of the southern North
دانمارکیانگلیسیفرانسوی, آلمانی, نروژی, سوئدی26683
Metodius
Editor
کاتالان, اسپانیاییانگلیسی, فرانسوی, گالیسی-پرتغالی, ایتالیایی, پرتغالیفرانسوی, یونانی, ژاپنی, روسی26055
steph8866
Super Member
فرانسویپرتغالیآلمانی, انگلیسی, کاتالان, اسپانیایی25954
Flopsi
Editor Soldier of Love
آلمانیانگلیسیهلندی25912
azucarinho
Moderator
هلندیانگلیسی, فرانسویآلمانی, ایتالیایی, روسی25881
evfokas
Retired Moderator amoRaЯoma
یونانیانگلیسیفرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, لاتین, اسپانیایی, یونانی (باستان)25470
Steena
Retired Moderator
آلمانیانگلیسی, آلمانی (اتریشی / باواریایی), آلمانی (گویش برلینریش), آلمانی (گویش‌های مرکزی), آلمانی (کُلش), آلمانی (آلمانی پایین), آلمانی (آلمانی میانه بالا), آلمانی (آلمانی بالا قدیم), آلمانی (سوئیس-آلمانی/آلمانیش)هلندی, فرانسوی, هندی, لاتین24479
licorna.din.vis
Moderator in a lilac wood
رومانیاییانگلیسی, فرانسویانگلیسی, فرانسوی, لاتین24285
Hampsicora
Moderator
ایتالیایی, Sardinian (southern dialects)انگلیسی, Sardinian (northern dialects), اسپانیاییکاتالان, کورسیایی, فرانسوی, انگلیسی, لاتین, رومانیایی, آلمانی, Sardo-corsican (Gallurese), Sardo-Corsican (Sassarese)23232
Manuela Colombo
Super Member
ایتالیاییپرتغالی, آلمانیفرانسوی, یونانی (باستان), انگلیسی, لاتین, پرتغالی, آلمانی23007
regenkind
Super Member
اسپانیاییآلمانیانگلیسی, فرانسوی22892
Maryanchy
Editor
کرواتیکرواتی, انگلیسیانگلیسی, پرتغالی, اسلوونیایی, اسپانیایی22886
Pietro Lignola
Super Member
ایتالیایی, ناپولیانگلیسی, لاتیناکسیتیای قدیمی, گالیسی-پرتغالی, یونانی, آلمانی22825
maluca
Moderator / hippie-abraça-árvore
آلمانیانگلیسی, فرانسوی, پرتغالی, اسپانیاییژاپنی, روسی22739
St. Sol
Ironic Iron ֍ The Black Sun
روسیانگلیسیاسپانیایی22530
Thomas222
Moderator
عبریانگلیسی22304
Joyce Su
Editor
چینیچینی, انگلیسی, هوکیین تایوانیچینی (کانتونی), Chinese (Classical Chinese), فرانسوی, اسپانیایی21485
jelenabrus
Retired Editor
صربستانیصربستانیانگلیسی, اسپانیایی, ترکی21449
MariusIonescu88
Super Member
رومانیاییانگلیسی, رومانیاییانگلیسی, فرانسوی21009
Nadyelle.67
Super Member
مجارستانی, رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی20170
osiris71
Super Member
رومانیاییانگلیسیایتالیایی, روسی20088
Kristinna
Retired Moderator (Alice from Wonderland)
مجارستانیانگلیسی, فرانسوی, آلمانی, روسی, ترکی19998
Geheiligt
Moderator
فرانسویانگلیسیآفریقایی, عربی, عربی (گونه‌های دیگر), Breton, هلندی, گویش‌های هلندی, فاروئی, آلمانی, ایسلندی, ژاپنی, نروژی, اسپانیایی19963
san79
Editor
کرواتیبوسنیایی, مونته نگرو, انگلیسی, کرواتی, مقدونی, صربستانی, اسپانیاییکرواتی (گویش کاجکاوی), کرواتی (گویش چاکاویان), آلمانی, پرتغالی, اسلوونیایی, ایتالیایی19832
Smokey Meydan
A poet from a lost generation.
یونانیانگلیسیفرانسوی, یونانی (باستان), لاتین19415
notaprincess9
Super Member
یونانیانگلیسیفرانسوی, یونانی (باستان), ایتالیایی, لاتین19209
Monika_Thalía
Super Member
کرواتیانگلیسی, اسپانیاییفیلیپینی/تاگالوگ, لاتین, آلمانی, پرتغالی19056
Sapfw
Super Member
یونانیانگلیسیهلندی, اسپانیایی18966
ulissescoroa
Moderator
پرتغالیپرتغالیانگلیسی, فرانسوی, کیپ وردی, کریول (گینه بیسائو)18219
Crandiberry78
Super Member
انگلیسیفرانسوی, پرتغالی, رومانیایی, روسی, اسپانیاییاسپرانتو, آلمانی, عبری, ایتالیایی17951
Sarah Rose
Editor
انگلیسیآلمانی, لاتین, اسپانیایی17894
Zarina01
Super Member
انگلیسیانگلیسی17609
olivia d.
Retired Moderator
صربستانی17183
Hansi K_Lauer
Editor - Sculptor of Language
آلمانیانگلیسیاسپانیایی17066
Jelly Cat
Super Member
ژاپنیانگلیسی, فرانسوی16926
Coopysnoopy
Retired Editor
آلمانیانگلیسیفرانسوی, ایتالیایی, لاتین16874
mk87
Moderator
آلمانیانگلیسی, فرانسوی, نروژیدانمارکی, هلندی, اسپرانتو, یونانی (باستان), ایتالیایی, لاتین, روسی, اسپانیایی, سوئدی, کرواتی16870
Super Girl
Turkish & Greek music lover
رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, رومانیاییانگلیسی, فرانسوی, اسپانیایی, ترکی16519
Alexander Laskavtsev
Moderator Alex the Translator
اوکراینیانگلیسی, روسیبلغاری, آلمانی16435
Aldefina
Moderator
لهستانیانگلیسی, آلمانی, روسیپرتغالی, اسپانیایی16314
Milia13
Super Member
آلمانیانگلیسی, اسپانیایی16060
benevoliste
Moderator
فنلاندیانگلیسی, فرانسویچینی, استونیایی, یونانی, رومانیایی, روسی, اسپانیایی15618
Felice1101
Kindness will save the world!
بلاروسی, روسیانگلیسی, ایتالیایی, روسیهلندی, انگلیسی, آلمانی, ایتالیایی15536
Enjovher
Moderator ¡Más café ☕, por favor! | 🇻🇪
اسپانیاییاسپانیاییانگلیسی, پرتغالی15257
algebra
Retired Moderator & Squirrel chasing nuts
پرتغالیانگلیسی, عبری, ایتالیایی, روسی, اسپانیایی15193
Natoska
Editor
روسیاوکراینیانگلیسی, بوسنیایی, صربستانی, کرواتی15050
Viola Ortes
Editor
ایتالیایی, ونتیفرانسوی, انگلیسی, اسپانیایی, ونتیفرانسوی, انگلیسی, آلمانی15044
altermetax
Editor
ایتالیاییانگلیسیآلمانی15012
Treugol'ny
Super Member
روسی, اوکراینیانگلیسی14881
amateur
Editor
ترکیآذربایجانی, انگلیسی, IPAترکمن, ازبکستانی14559
florxquin
Super Member
اسپانیاییانگلیسیفنلاندی, کره ای14542
Zolos
Editor
مجارستانیانگلیسی, مجارستانیانگلیسی, آلمانی, روسی, اسپانیایی14438
Anzhelitochka
Moderator Traduttore - traditore
کرواتیبوسنیایی, انگلیسی, روسی, صربستانییونانی, ایتالیایی, روسی, اسپانیایی14257
mabushii
Moderator Saro
انگلیسی, صربستانیبوسنیایی, کرواتی, مونته نگروفرانسوی, آلمانی, ژاپنی, مقدونی, روسی, اسپانیایی14087
Sciera
Moderator and Scholar of a Dark Age
آلمانی, آلمانی (گویش‌های مرکزی)انگلیسی, آلمانیچینی, آلمانی (آلمانی میانه بالا), آلمانی (آلمانی بالا قدیم), یونانی (باستان), ژاپنی, لاتین, نورس قدیم / نوروننت, سانسکریت, اسپانیایی, سومری, سوئدی, Gothic13684
Sarasvati
Editor
فرانسویاسپانیاییانگلیسی, اسپانیایی, فرانسوی13649
RadixIce
Moderator
آذربایجانیانگلیسی, ترکیانگلیسی, اسپانیایی, روسی13646
spnuze
Editor
اسپانیاییانگلیسی, سوئدیفرانسوی, ایتالیایی, ترکی13646
nefret
Editor
اوکراینیروسیانگلیسی, بوسنیایی, صربستانی, کرواتی, مونته نگرو13533
inedito
Retired Editor
اسپانیاییکاتالان, انگلیسی, فرانسوی, ایتالیایی, پرتغالیکیپ وردی, کورسیایی, Sardinian (northern dialects)13479
Taiteilija96
Super Member
فنلاندیانگلیسیفرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, سوئدی13432
vilkacis
cityteller
لتونیفرانسوی, ایتالیایی13305
Petruš20
Super Member
چکوسلاواکیانگلیسیانگلیسی, اسپانیایی13255
Llegó Dolor Del Corazón
Super Member
عربی (گونه‌های دیگر)عربی, انگلیسی13088
Poni de Cthulhu
Ég lek jafnvægi
اسپانیاییانگلیسیفرانسوی, یونانی, ایتالیایی, لاتین, سوئدی13083
Ww Ww
Moderator and Incorrigable
13036
roster 31
Moderator
اسپانیاییانگلیسی, ایتالیاییفرانسوی, لاتین12878
Floppylou
Moderator
فرانسوی, فرانسوی (پیکارد)هلندی, انگلیسی, آلمانی, لهستانی, اسپانیایی, والونکاتالان, گویش‌های هلندی, اسپرانتو, یونانی, عبری, ایسلندی, ایتالیایی, لاتین, نروژی, روسی, صربستانی12823
aylin_22
Moderator
فرانسویهلندی, انگلیسی, فرانسویهلندی, انگلیسی12774
BlackRyder
Super Member
اسپانیاییانگلیسی, ایتالیاییانگلیسی, فرانسوی, ایتالیایی12592
M Naomi
Super Member
ژاپنیانگلیسیعربی, ایتالیایی, اسپانیایی, فرانسوی12449
sora14
Moderator Spirit
یونانیانگلیسیانگلیسی, فرانسوی, یونانی (باستان), لاتین, اسپانیایی12441
michealt
Editor
انگلیسی, گایلیک (اسکاتیش گایلیک)فرانسوی, اسپانیاییفرانسوی (فرانسوی میانه), گلی (گریلی ایرلندی), آلمانی, ایتالیایی, لاتین, روسی12413
marta90
Editor
لهستانیانگلیسیآلمانی12298
dionysius
Moderator Polyglot Scot
انگلیسیاسپانیایی, آلمانی, روسیاسپرانتو, هلندی, ایتالیایی, چینی, پرتغالی, لهستانی, فرانسوی, اسلوونیایی, فنلاندی, چکوسلاواکی12296
Manon
Moderator from the outer space
رومانیاییانگلیسیآلمانی11973
ditteoline
Editor
دانمارکیانگلیسیفرانسوی, آلمانی11848
First 100 results are shown