تبلیغات

Meno, tšinghi Meno ( ترجمۀ روسی)

مگلنو-رومانیایی
مگلنو-رومانیایی
A A

Meno, tšinghi Meno

Ai̯di, Meno, tšinghi Meno,
Aman, tšinghi Meno.
 
Dupu mini, tšinghi Meno,
La noastră tšiflichi̯a.
 
Ca si dusi Mena la vińă,
Cu codru ăn cap.
 
Cu porcu antru tini, džanam,
Cu cǫi̯nili dupu tini.
 
Cu codru ăn cap, džanam,
Cu dichel'u pri numir.
 
Cu dichel'u pri numir, džanam,
Meno, tšinghi Meno.
 
ارسال‌شده توسط VoldimerisVoldimeris در تاریخ سه‌شنبه, 01/10/2019 - 10:54
ترجمۀ روسیروسی
تراز پاراگراف‌ها

Мена, бедная Мена

Пойдём, Мена, бедная Мена,
Ох, бедная Мена.
 
За мной, бедная Мена,
К нам домой.
 
Пошла Мена на виноградник
В сторону леса.
 
Со свиньёй впереди, милая моя,
С собаками позади.
 
В сторону леса, милая моя,
С тяпкой через плечо.
 
С тяпкой через плечо, милая моя,
Мена, бедная Мена.
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده

© Vladimir Sosnin

ارسال‌شده توسط VoldimerisVoldimeris در تاریخ شنبه, 24/07/2021 - 18:31
ترجمه‌های "Meno, tšinghi Meno"
روسی Voldimeris
Megleno-Romanian Folk: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history