تبلیغات

Moment of Silence ( ترجمۀ ایتالیایی)

ترجمۀ ایتالیاییایتالیایی
A A

Momento di Silenzio

Siamo in piedi sul bordo, vogliono che ci rompiamo
Vogliono che cadiamo, perchè è in gioco il potere
Sfilano ridendo di noi, mentre noi svaniamo
 
Col sangue sulle loro mani godendosi la festa
La croce sul muro, gli occhi della bestia
Sfilano ridendo di noi, mentre noi svaniamo
 
E non sopporto più
Questo odio che brucia la mia anima
 
Nelle notti più scure senti il potere in te
Prenditi un attimo di silenzio e combatti per la verità
Combatti per la verità
 
Li ho visti tutti andare e venire
Loro sono da incolpare
Parole vuote, giochi malvagi
Perchè per tutte le loro vite noi paghiamo con le nostre vite
 
Nelle notti più scure senti il potere in te
Prenditi un attimo di silenzio e combatti per la verità
Guardando i giorni passare senza che sia cambiato nulla, senza nulla di nuovo
Prenditi un attimo di silenzio e combatti per la verità
 
Combatti, vincerai la battaglia
Credici, vincerai la battaglia
Vai a vincere la battaglia, whoa whoa...
 
Nelle notti più scure senti il potere in te
Prenditi un attimo di silenzio e combatti per la verità
Guardando i giorni passare senza che sia cambiato nulla, senza nulla di nuovo
Prenditi un attimo di silenzio e combatti per la verità
Combatti per la verità
 
تشکر!

Hi! Hope you'll enjoy my work XOXO

ارسال‌شده توسط quasimaimatiquasimaimati در تاریخ سه‌شنبه, 21/09/2021 - 06:22
در جواب درخواست Radu RobertRadu Robert اضافه شد
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی

Moment of Silence

دیدگاه‌ها
Read about music throughout history