تبلیغات

Monte Castelo ( ترجمۀ انگلیسی)

ترجمۀ انگلیسیانگلیسی (شاعرانه)
A A

Monte Castelo

Versions: #1#2#3
Even if I spoke the tongues of men
And spoke the tongues of angels
Without love, I would be nothing
 
It’s only love, it’s only love
That knows what is true
Love is good, it wishes no harm
It’s not jealous or vain
 
Love is a fire that burns unseen
A wound that hurts and isn’t felt
A discontented contentment
A maddening pain that doesn’t hurt
 
Even if I spoke the tongues of men
And spoke the tongues of angels
Without love, I would be nothing
 
It's to want nothing more than to be loved
It's a solitary stroll through a crowd
It's to not be sated when pleased
It's caring that one gains from losing it
 
It's to become a prisoner by choice
To serve who wins, the winner
It's to swear allegiance to your murderer
So contradicting to itself is the same love
 
I'm awake while everyone sleeps
Everyone sleeps, everyone sleeps
Now I see in part
But then we shall see face to face
 
It’s only love, it’s only love
That knows what is true
 
Even if I spoke the tongues of men
And spoke the tongues of angels
Without love, I would be nothing
 
تشکر!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
ارسال‌شده توسط VallemontVallemont در تاریخ سه‌شنبه, 28/09/2021 - 20:39
پرتغالی
پرتغالی
پرتغالی

Monte Castelo

ترجمه‌های "Monte Castelo"
انگلیسی PVallemont
Legião Urbana: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history