تبلیغات

The Mountain sat upon the Plain ( ترجمۀ عبری)

نمونه‌خوانی درخواست شده
انگلیسی
انگلیسی
A A

The Mountain sat upon the Plain

The Mountain sat upon the Plain
In his tremendous Chair—
His observation omnifold,
His inquest, everywhere—
The Seasons played around his knees
Like Children round a sire—
Grandfather of the Days is He
Of Dawn, the Ancestor—
 
ارسال‌شده توسط GeborgenheitGeborgenheit در تاریخ پنج‌شنبه, 08/07/2021 - 06:02
ترجمۀ عبریعبری (شاعرانه)
تراز پاراگراف‌ها

ההר ישב במישור

ההר ישב במישור
בתוך הכורסא הענקית שלו—
שדה הראיה שלו בלתי מוגבל,
הביקורת שלו, בכל—
ליד ברכיו שחקו עונות השנה
כמו ילדים סביב ראש השבט—
סב הימים הוא
האב הקדמון של הזריחה—
 
تشکر!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
ارسال‌شده توسط IsraelWuIsraelWu در تاریخ پنج‌شنبه, 16/09/2021 - 16:20
دیدگاه پدیدآورنده:

ההבדלים מהמקור הם מזעריים, אבל:"שלא יגידו" אני מוסיף
את האות
P

نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
ترجمه‌های "The Mountain sat ..."
عبری PIsraelWu
Emily Dickinson: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history