فردا سراغ من بیا (Fardaa soraaghe man biyaa)

فارسی
فارسی
A A

فردا سراغ من بیا

آدم بدون غم نمیشه راه بی پیچو خم
نمیشه آرزو یکم نداریم آرزو که کم
نمیشه خستم از کلام قصار و راویانی
که قصد میکنن در شفای حال من
تاریکم، فردا سراغ من بیا
یک روزِ ، زیبا سراغ من بیا
امروز از هم گسستم
اگه بالو پر شکستمو
به پرتگاه غم رسیده گام های من
چو غرق خاطراتمو غریق بی نجاتمو
بی خواب و زابه راهمو طوفانه حاله من
تاریکم، فردا سراغ من بیا
یک روزِ ، زیبا سراغ من بیا
 
با لشگرِ غم میجنگم با لشگرِ غم میجنگم
دست میزنم پا میزنم دل رو به دریا میزنم
گاهی به پس گاهی به پیش گاهی هم درجا میزنم
دست میزنم پا میزنم دل رو به دریا میزنم
گاهی به پس گاهی به پیش گاهی هم درجا میزنم
آدم بدون غم نمیشه راه بی پیچو خم
نمیشه آرزو یکم نداریم آرزو یکم
تاریکم، فردا سراغ من بیا
با رویِ ، زیبا سراغ من بیا
تاریکم
با لشگرِ غم میجنگم
با لشگرِ غم میجنگم
 
ترکی

 

برای ارسال ترجمه وارد شوید یا نام‌نویسی
ترجمه‌های "فردا سراغ من بیا"
دیدگاه‌ها