لطفاً برای ترجمۀ "Hoy Vuelvo A Beber" کمک کنید

  • هنرمند: Manuel Turizo
  • آلبوم: Dopamina
  • ترانه: Hoy Vuelvo A Beber
  • درخواست: اسپانیایی → روسی
اسپانیایی
اسپانیایی
A A

Hoy Vuelvo A Beber

Vuelvo y caigo otra vez
Como cae la noche, que siempre va a volver
Siempre me pasa contigo y te quiero ver
Yo no sé si sea porque de tragos me pasé
 
Hoy vuelvo a beber otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh (Eh)
 
Hoy vuelvo a beber otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh (Eh)
Hoy vuеlvo a beber otra vez
 
Yo piеrdo la autoridad con unas copa’ de má’
Siempre me da por buscar tu número en mi celular
Solamente para molestar
 
Ya tú me conoce’, ma’, pa’ relación no nos da
Llamé pa’ saber si esta noche yo te puedo ver
Quiero lo hagamo’ otra vez
 
Siempre me pasa contigo y te quiero ver
Yo no sé si sea porque de tragos me pasé
 
Hoy vuelvo a beber otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh (Eh)
 
Hoy vuelvo a beber otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh (Eh)
Hoy vuelvo a beber otra vez
 
Así no quieras, siempre termino buscándola
Complicándola
Quiero verte ya
 
Así no quieras, siempre termino buscándola (-la)
Complicándola (Yeah-eh)
Quiero verte ya
 
Vuelvo y caigo otra vez (Eh-eh)
Como cae la noche, que siempre va a volver (Ah, ah-ah)
Siempre me pasa contigo y te quiero ver (Ah-ah)
Yo no sé si sea porque de tragos me pasé (Yeah, yeah)
 
Hoy vuelvo a beber otra vez, eh-eh (Yeah)
Otra vez, eh-eh (Yeah)
Otra vez, eh-eh (Yeah)
 
Hoy vuelvo a beber otra vez, eh-eh (No, no, no)
Otra vez, eh-eh
Otra vez, eh-eh (No, no, no)
Hoy vuelvo a beber otra vez
 
Manuel Turizo, oh-oh, oh-oh-oh
Oh-oh
Slow Mike (Mike)
Mike, Mike, Mike
Mike, Mike, Mike
La Industria Inc., jajaja
 
روسی

 

برای ارسال ترجمه وارد شوید یا نام‌نویسی
دیدگاه‌ها