Sara Teasdale متن ترانه

متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
A Ballad Of The Two Knightsانگلیسیآلمانی
روسی
فنلاندی
A Cryانگلیسیآلمانی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2 #3 #4
عربی
فرانسوی
فنلاندی
A December Dayانگلیسیآلمانی #1 #2 #3 #4
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
A fantasyانگلیسیآلمانی
اوکراینی
ترکی
روسی #1 #2 #3
عبری
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
A June dayانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی #1 #2
سوئدی
عبری
فرانسوی
لهستانی
مجارستانی
هلندی
A little whileانگلیسیآلمانی
ایتالیایی
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی
لهستانی
A Minuet Of Mozart'sانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2
A November Nightانگلیسیآلمانی
A Prayerانگلیسیآلمانی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2
رومانیایی
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
A Song Of The Princessانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
اوکراینی
روسی #1 #2 #3 #4 #5 #6
فرانسوی
فنلاندی
A Winter Bluejayانگلیسیآلمانی
فرانسوی
A Winter Nightانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
روسی #1 #2 #3 #4
عبری
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی #1 #2
Advice To A Girlانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی
رومانیایی
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
After Deathانگلیسی
The Poetry Of Death - Volume 1
آلمانی #1 #2
اسپانیایی
انگلیسی
روسی #1 #2 #3 #4 #5 #6
رومانیایی
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
After Loveانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی #1 #2
رومانیایی #1 #2
عبری
فارسی
فرانسوی #1 #2
فنلاندی
لهستانی
هلندی
After partingانگلیسیآلمانی
ترکی
روسی
رومانیایی
عبری
فرانسوی
لهستانی
مجارستانی
Aloneانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
اسپانیایی #1 #2
ایتالیایی
ترکی
روسی #1 #2
رومانیایی
سوئدی #1 #2
فرانسوی
لهستانی
Aprilانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
عبری
فرانسوی
لهستانی
April songانگلیسیآلمانی
روسی
فرانسوی
At Midnightانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی #1 #2 #3
رومانیایی
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
Autumn Duskانگلیسی
Dark of the Moon
آلمانی #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
ترکی
روسی #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13
رومانیایی
عبری
فرانسوی #1 #2 #3
فنلاندی
لهستانی
ویتنامی
Barterانگلیسیآلمانی
روسی
Becauseانگلیسیآلمانی
لهستانی
Blue Squillsانگلیسیآلمانی
روسی
فرانسوی
Buried Loveانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی #1 #2
رومانیایی
عربی
فرانسوی #1 #2
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
But Not to Meانگلیسیآلمانی #1 #2 #3 #4
ترکی
روسی #1 #2
عبری
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
پرتغالی
Child, Childانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2
رومانیایی
فرانسوی
فنلاندی
Comeانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی #1 #2
رومانیایی #1 #2 #3
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
Compensationانگلیسیآلمانی #1 #2
ایتالیایی
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی
لهستانی
Coney Islandانگلیسیآلمانی
روسی
فرانسوی
Dewانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
فرانسوی
لهستانی
Driftwoodانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
فرانسوی
لهستانی
Dusk In War Timeانگلیسیآلمانی
روسی
سوئدی
عبری
فرانسوی
لهستانی
Dustانگلیسیآلمانی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
Ebb-Tideانگلیسیآلمانی
عبری
لهستانی
Effigy Of A Nun (Sixteenth Century)انگلیسیروسی #1 #2
عبری
لهستانی
Eight O'Clockانگلیسیآلمانی #1 #2 #3 #4
روسی
فرانسوی
مجارستانی
کاتالان
Embersانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
لهستانی
Enoughانگلیسیآلمانی
ایتالیایی
روسی #1 #2
رومانیایی
فرانسوی
لهستانی #1 #2
Faultsانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
رومانیایی
عبری
فرانسوی
لهستانی
February twilightانگلیسیآلمانی
ایتالیایی
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی
لهستانی
Four Windsانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
Giftsانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
ایتالیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
عبری
فرانسوی
لهستانی
پرتغالی
Gray Eyesانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
کاتالان
Gray Fogانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
روسی
فرانسوی
لهستانی
Helen of Troyانگلیسی
Helen of Troy
آلمانی
فنلاندی
Houses Of Dreamsانگلیسیآلمانی
دانمارکی
روسی #1 #2 #3
رومانیایی
سوئدی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
I Am Not Yoursانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
رومانیایی #1 #2
فارسی
فرانسوی #1 #2
لهستانی
چینی
کردی (کرمانجی)
I Know the Starsانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
فرانسوی
لهستانی
I Shall Not Careانگلیسیآلمانی
روسی
فرانسوی
I Thought of Youانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی #1 #2
رومانیایی
عربی
فارسی
لهستانی
If I Must Goانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
عبری
فنلاندی
لهستانی
In a Burying Groundانگلیسیآلمانی
In A Railroad Stationانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2 #3
In The Trainانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
It Will Not Changeانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی #1 #2
رومانیایی
لهستانی
Jewelsانگلیسیآلمانی
روسی
Joyانگلیسیآلمانی
روسی
فرانسوی
Let it be forgottenانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی #1 #2 #3
رومانیایی
عبری
لهستانی
Longingانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
دانمارکی
روسی #1 #2
رومانیایی
سوئدی #1 #2
فرانسوی
Lost Thingsانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2
عبری
فنلاندی
لهستانی
Mayانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی #1 #2 #3
عبری
فرانسوی
لهستانی
May Dayانگلیسیآلمانی #1 #2
ایتالیایی
روسی
فرانسوی
May Nightانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
اسپانیایی
ترکی
روسی
فارسی
May Windانگلیسیآلمانی
روسی
Meadowlarksانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2 #3 #4 #5 #6
فرانسوی
Moodsانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی #1 #2
سوئدی
فرانسوی #1 #2
لهستانی
Moonlightانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی #1 #2 #3 #4
Morningانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی #1 #2 #3
Morning songانگلیسیآلمانی
روسی
فرانسوی
New Love and Oldانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
Night Song at Amalfiانگلیسی
Rivers to the Sea
آلمانی #1 #2
روسی #1 #2
فارسی
فرانسوی
Novemberانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی #1 #2 #3
رومانیایی
عبری
لهستانی
Old Tunesانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی #1 #2 #3 #4
سوئدی
عبری
فرانسوی
لهستانی
On the Dunesانگلیسیآلمانی
روسی
رومانیایی
عبری
فرانسوی
لهستانی
On the windانگلیسیآلمانی
ترکی
روسی #1 #2
عبری
لهستانی
Only in Sleepانگلیسیآلمانی
روسی
فنلاندی
Other Menانگلیسیآلمانی
Painانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
فرانسوی
لهستانی
Paris In Springانگلیسیآلمانی
روسی
فنلاندی
Peaceانگلیسیآلمانی
روسی
رومانیایی
فنلاندی
Pierrotانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
رومانیایی
Places [III. Winter Sun]انگلیسیآلمانی
روسی #1 #2 #3
Primavera Miaانگلیسیآلمانی
روسی
Sea Longingانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2 #3
September midnightانگلیسیآلمانی
روسی
Since There is No Escapeانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی #1 #2
عبری
لهستانی
Spirit's Houseانگلیسیآلمانی
Spring In War Timeانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
روسی #1 #2
فارسی
فنلاندی
هلندی
Spring Rainانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
روسی
رومانیایی
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
هلندی
Spring Torrentsانگلیسیآلمانی
روسی
Starsانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2
عبری
فنلاندی
لهستانی
Swansانگلیسیآلمانی
روسی
فنلاندی
The Answerانگلیسیآلمانی
روسی
The Broken Fieldانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2 #3 #4 #5
فرانسوی
The Cloudانگلیسی
Rivers to the Sea (1915)
آلمانی #1 #2
ترکی
روسی
لهستانی
The Coinانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی #1 #2
عبری
فنلاندی
لهستانی
The Flightانگلیسیآلمانی
روسی
The Fountainانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی #1 #2
لهستانی
The Fountain (1926)انگلیسی
Dark of the Moon (1926)
آلمانی
روسی #1 #2 #3
عبری
لهستانی
The Ghostانگلیسیآلمانی
ترکی
روسی
The Giftانگلیسیآلمانی
روسی
رومانیایی
The Giverانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی #1 #2
سوئدی
The Inn of Earthانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
عبری #1 #2
لهستانی
The Kissانگلیسیآلمانی
ایتالیایی
روسی
رومانیایی
The Long Hillانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
The Lookانگلیسیآلمانی
ایتالیایی
روسی
رومانیایی #1 #2
عربی
فارسی
The Mysteryانگلیسیآلمانی
روسی
مجارستانی
The Nights Rememberانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی #1 #2 #3
The Poor Houseانگلیسیآلمانی #1 #2
روسی
فارسی
The Princess In The Towerانگلیسیآلمانی
روسی
The Returnانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی
لهستانی
The Riverانگلیسیآلمانی
ایتالیایی
روسی #1 #2 #3 #4
The Rose and the Beeانگلیسیآلمانی
روسی
رومانیایی
فنلاندی
The Song for Colinانگلیسیآلمانی
روسی
The Tree of Songانگلیسیآلمانی #1 #2
اسپانیایی
روسی
رومانیایی
لهستانی
The Unseenانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2 #3
عبری
فرانسوی
لهستانی
The wayfarerانگلیسیآلمانی
روسی
The Windانگلیسیآلمانی #1 #2 #3 #4
روسی #1 #2
رومانیایی
عبری
فرانسوی
لهستانی
The Wineانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
روسی
عبری
لهستانی
There Will Be Starsانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2
عبری
لهستانی
There Will Come Soft Rainsانگلیسیآلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
روسی #1 #2
رومانیایی
فرانسوی #1 #2
لهستانی
To Eانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
لهستانی
To-Nightانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
لهستانی
Twilightانگلیسیآلمانی
روسی
رومانیایی
عبری
لهستانی
Understandingانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
لهستانی
What Do I Care?انگلیسیآلمانی
اسپانیایی
روسی
رومانیایی
When Love Goesانگلیسیآلمانی #1 #2
ترکی
روسی
White Fogانگلیسیآلمانی
ترکی
روسی #1 #2 #3
عبری
لهستانی
Wild Astersانگلیسیآلمانی #1 #2
ایتالیایی
روسی #1 #2 #3 #4
عبری
فرانسوی
لهستانی
Wind Elegy (W.E.W.)انگلیسیآلمانی
روسی
Winterانگلیسیآلمانی
روسی
عبری
لهستانی
Winter Duskانگلیسیآلمانی
روسی
Winter Starsانگلیسیآلمانی
عبری
لهستانی
کرواتی
Wisdomانگلیسی
Love Songs (1917)
آلمانی #1 #2
روسی #1 #2 #3
عبری
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
Wisdom (1926)انگلیسی
Dark of the Moon (1926)
آلمانی #1 #2
روسی #1 #2
عبری
فرانسوی
لهستانی
Wisdom (1933)انگلیسی
Strange Victory (1933)
آلمانی
روسی
عبری
لهستانی
Wood Songانگلیسیآلمانی #1 #2 #3
فرانسوی
Young Loveانگلیسیآلمانی
روسی #1 #2 #3
فنلاندی
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history