تبلیغات

Снег (Sneg) ( ترجمۀ ایتالیایی)

ترجمۀ ایتالیاییایتالیایی
A A

Neve

Ho fatto irruzione nella tua vita e tu hai perso la testa,
Io desideravo l'amore, tu invece non lo volevi,
Sto forse dicendo qualcosa di sbagliato? Tu ascoltami, ascoltami,
Ti ho regalato una stella, tu regalami la tua anima, tendi le tue orecchie.
 
Mi sarebbe piaciuto che la gente volesse qualcosa di diverso,
Mm... Accidenti — ci sono finita dentro anch'io,
Laggiù è caduta la prima neve: persino lei è superflua, tu taci, ma ascoltami,
Più che cinica; tu parli di una qualche anima, abbi pietà delle mie orecchie...
 
Mi rendo conto che questi discorsi non portano a nulla,
Non voglio litigare con te, sei convinta di saperne di più.
Puoi decollare, volare via, volare in abbondanza fino a saziarti,
Puoi andartene o restare; in ogni caso, ti sciogli!
Neve... Ti sciogli... Neve!
 
Quaranta minuti sono volati come le parole «A domani»,
Neve sulle scarpe, nel tuo sguardo una menzogna totale,
Sono così stanca, almeno tu sai cosa volevi? (No)
A quanto pare, vai avanti a fare l'idiota, mi stai stressando
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده

Claudia C.

ارسال‌شده توسط Claudia CiminoClaudia Cimino در تاریخ سه‌شنبه, 22/06/2021 - 21:03
آخرین ویرایش توسط Claudia CiminoClaudia Cimino در تاریخ پنج‌شنبه, 08/07/2021 - 17:09
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history