تبلیغات

So Beautiful ( ترجمۀ روسی)

نمونه‌خوانی درخواست شده
ترجمۀ روسیروسی (شاعرانه)
A A

Так красива

Versions: #1#2
Я думаю, что у меня есть свой прицел для тебя.
Я не хочу позволять этому назревать.
Я думал, думал, что я всё продумал,
Теперь посмотри, ты знаешь, что я просто запутался.
 
Приди и получи свою забавную историю любви.
Я люблю это когда небеса не могут уснуть.
Я оставил сообщение, заключённое во мне,
Так что пока- пока ( пока-пока).
Это безупречный финал.
Такой красивый.
Ты так..
Ты так..
 
Давай отправимся в темное место, малыш.
Посмотри на меня сейчас, я не такой ( сумасшедший).
Давай поговорим о том, что делает тебя счастливой.
Потому что я знаю ( знаю)
Я звоню тебе.
 
Приди и получи свою забавную историю любви.
Я люблю это когда небеса не могут уснуть.
Я оставил сообщение, заключённое во мне,
Так что пока- пока ( пока-пока).
Это безупречный финал.
Такой красивый.
( Ты так..)
 
Моя любовь стала немного серой.
( Я люблю когда ты поешь)
Моё сердце пытается найти другой путь.
Моя любовь стала немного серой.
( Она любит когда ты поешь)
Моё сердце пытается найти другой путь.
 
Приди и получи свою забавную историю любви.
Я люблю это когда небеса не могут уснуть.
Я оставил сообщение, заключённое во мне,
Так что пока- пока ( пока-пока).
Это безупречный финал.
 
Приди и получи свою забавную историю любви.
Я люблю это когда небеса не могут уснуть.
Я оставил сообщение, заключённое во мне,
Так что пока- пока ( пока-пока).
Это безупречный финал.
Такой красивый.
 
تشکر!
thanked 14 times
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
ارسال‌شده توسط • mila •• mila • در تاریخ شنبه, 13/03/2021 - 16:58
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
انگلیسی
انگلیسی
انگلیسی

So Beautiful

دیدگاه‌ها
Read about music throughout history