متن ترانه‌ها

مرتب‌شده بر اساس
هنرمندترانهزبانزبان‌هاترجمه‌ها
The Witcher OST (Series)Ведьмаку заплатите чеканной монетой [Toss a coin to your Witcher] (Ved'maku zaplatite chekannoy monetoy)  روسیروسی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → نویسه‌گردانی
4 ترجمه
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
نویسه‌گردانی
+3
Don OmarDanza Kuduro  پرتغالی, اسپانیاییپرتغالی, اسپانیایی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ازبکستانی
  → استونیایی
  → اسلوونیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی (گویش شکاکاویان)
  → تاجیک
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فرانسوی (کریتیو هائیتی)
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → لهستانی
  → مالایی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → هلندی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → کاتالان
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
32 ترجمه
آلبانیایی
آلمانی
ازبکستانی
استونیایی
اسلوونیایی
اندوزیایی
انگلیسی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی (گویش شکاکاویان)
تاجیک
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فرانسوی (کریتیو هائیتی)
فیلیپینی/تاگالوگ
لهستانی
مالایی
مجارستانی
مقدونی
هلندی
چکوسلاواکی
چینی
کاتالان
کره ای
کرواتی
یونانی
+31
Lava (OST)Lava  انگلیسیانگلیسی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → تایلندی
  → ترکی
  → تونگایی
  → روسی
  → فرانسوی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چینی
  → یونانی
14 ترجمه
آلمانی
اسپانیایی
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
تایلندی
ترکی
تونگایی
روسی
فرانسوی
هلندی
پرتغالی
چینی
یونانی
+13
XXX 88  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → مجارستانی
8 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
اسپانیایی
ترکی
دانمارکی
فارسی
فرانسوی
مجارستانی
+7
The Elder Scrolls (OGST)Dragonborn (Skyrim Theme)  DragonDragon
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → انگلیسی
  → انگلیسی (اسکاتس)
  → انگلیسی (انگلیسی قدیم)
  → ایتالیایی
  → ترکی
  → تونگایی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سایر موارد
  → سوئدی
  → عبری
  → فرانسوی
  → لاتین
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → گلی (گریلی ایرلندی)
  → یونانی
25 ترجمه
آلمانی
اسپانیایی
اسپرانتو
انگلیسی
انگلیسی (اسکاتس)
انگلیسی (انگلیسی قدیم)
ایتالیایی
ترکی
تونگایی
روسی
رومانیایی
سایر موارد
سوئدی
عبری
فرانسوی
لاتین
مجارستانی
نروژی
هلندی
هندی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
گلی (گریلی ایرلندی)
یونانی
+24
Toto CutugnoL'italiano  ایتالیاییایتالیایی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → اسلوواکی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → بلغاری
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → سیسیلی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → ونتی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
36 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
اسلوواکی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اسپرانتو
انگلیسی
اوکراینی
بلغاری
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
سیسیلی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
هلندی
ونتی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کره ای
کرواتی
یونانی
+35
Rahat Fateh Ali KhanMain Tenu Samjhawan Ki   پنجابیپنجابی
  → انگلیسی
  → ترکی
  → روسی
  → فارسی
  → مراتی
  → هندی
  → کره ای
  → یونانی
8 ترجمه
انگلیسی
ترکی
روسی
فارسی
مراتی
هندی
کره ای
یونانی
+7
Willy WilliamEgo  فرانسویفرانسوی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → فارسی
  → فنلاندی
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چینی
  → کرواتی
  → یونانی
23 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
فارسی
فنلاندی
مجارستانی
نروژی
هلندی
پرتغالی
چینی
کرواتی
یونانی
+22
Kishore KumarChehra hai ya chand khila hai  هندیهندی
  → انگلیسی
  → مجارستانی
  → نویسه‌گردانی
  → یونانی
4 ترجمه
انگلیسی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
یونانی
+3
AsapSCIENCEThe New Periodic Table Song  انگلیسیانگلیسی
  → Kannada
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → ایتالیایی
  → ایسلندی
  → روسی
  → فارسی
  → هندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → ژاپنی
11 ترجمه
Kannada
آلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
ایسلندی
روسی
فارسی
هندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
ژاپنی
+10
Luis FonsiDespacito  اسپانیاییاسپانیایی
  → Assamese
  → Breton
  → IPA
  → Kannada
  → Kyrgyz
  → Nepali
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → استونیایی
  → اسلوواکی
  → اسلوونیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بنگالی
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → تونگایی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فرانسوی (کریتیو هائیتی)
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → لاتین
  → لتونی
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مالایی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → نروژی
  → نویسه‌گردانی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (سورانی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
57 ترجمه
Assamese
Breton
IPA
Kannada
Kyrgyz
Nepali
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
استونیایی
اسلوواکی
اسلوونیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بنگالی
بوسنیایی
ترکی
تونگایی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فرانسوی (کریتیو هائیتی)
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
لاتین
لتونی
لهستانی
لیتوانیایی
مالایی
مجارستانی
مقدونی
نروژی
نویسه‌گردانی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (سورانی)
کره ای
کرواتی
گرجستانی
یونانی
+56
Falak ShabirIjazat (ਇਜਾਜ਼ਤ)  پنجابیپنجابی
  → انگلیسی
  → نویسه‌گردانی
  → یونانی
3 ترجمه
انگلیسی
نویسه‌گردانی
یونانی
+2
Era IstrefiBonbon  آلبانیایی, انگلیسیآلبانیایی, انگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → لیتوانیایی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → کردی (سورانی)
  → کرواتی
  → یونانی
23 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
اسلوونیایی
اسپانیایی
انگلیسی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عربی
فارسی
فرانسوی
لیتوانیایی
مجارستانی
مقدونی
هلندی
پرتغالی
کردی (سورانی)
کرواتی
یونانی
+22
Carla's DreamsSub pielea mea | #eroina  رومانیاییرومانیایی
  → آفریقایی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → ترکی
  → روسی
  → صربستانی
  → عبری
  → فارسی
  → فرانسوی
  → لهستانی
  → نویسه‌گردانی
  → پرتغالی
  → کرواتی
  → یونانی
18 ترجمه
آفریقایی
آلبانیایی
آلمانی
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
ترکی
روسی
صربستانی
عبری
فارسی
فرانسوی
لهستانی
نویسه‌گردانی
پرتغالی
کرواتی
یونانی
+17
Imagine DragonsBeliever  انگلیسیانگلیسی
  → Kannada
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اردو
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بوسنیایی
  → تایلندی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مالایی
  → مجارستانی
  → نویسه‌گردانی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کره ای
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
35 ترجمه
Kannada
آذربایجانی
آلمانی
اردو
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بوسنیایی
تایلندی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مالایی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
کره ای
کرواتی
گرجستانی
یونانی
+34
Frozen 2 (OST)Баллада о реке Ахтохаллэн [All is Found] (Ballada o reke Akhtokhallan)  روسیروسی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → نویسه‌گردانی
5 ترجمه
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
نویسه‌گردانی
+4
Tones and IDance Monkey  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → اسپانیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → کرواتی
  → یونانی
26 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
ارمنی
اسپانیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
لیتوانیایی
مجارستانی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
کرواتی
یونانی
+25
IndilaDernière danse  فرانسویفرانسوی
  → Galician
  → IPA
  → Maltese
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → ازبکستانی
  → استونیایی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلاروسی
  → بلغاری
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سری‌لانکایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی (کریتیو هائیتی)
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → لاتین
  → لتونی
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مالایایی
  → مالایی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → ناپولی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ولزی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (سورانی)
  → کردی (کرمانجی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
  → یونانی (باستان)
57 ترجمه
Galician
IPA
Maltese
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
ازبکستانی
استونیایی
اسلوواکی
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلاروسی
بلغاری
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سری‌لانکایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی (کریتیو هائیتی)
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
لاتین
لتونی
لهستانی
لیتوانیایی
مالایایی
مالایی
مجارستانی
مقدونی
ناپولی
نروژی
هلندی
هندی
ولزی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
کره ای
کرواتی
گرجستانی
یونانی
یونانی (باستان)
+56
Sierra Burgess Is a Loser (OST)Sunflower  انگلیسیانگلیسی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فرانسوی
  → مجارستانی
  → هندی
  → یونانی
13 ترجمه
آلمانی
اسپانیایی
اسپرانتو
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
فرانسوی
مجارستانی
هندی
یونانی
+12
Rab Ne Bana Di Jodi (OST) [2008]Tujh Mein Rab Dikhta Hai {female version} (तुझमें रब दिखता है)  هندیهندی
  → آلمانی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → روسی
  → فرانسوی
  → نویسه‌گردانی
  → یونانی
7 ترجمه
آلمانی
اندوزیایی
انگلیسی
روسی
فرانسوی
نویسه‌گردانی
یونانی
+6
ZazJe veux  فرانسویفرانسوی
  → Galician
  → IPA
  → Lombard
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فنلاندی
  → لتونی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کردی (سورانی)
  → کردی (کرمانجی)
  → کرواتی
  → یونانی
37 ترجمه
Galician
IPA
Lombard
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فنلاندی
لتونی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
کرواتی
یونانی
+36
Dhvani Bhanushaliवास्ते (Vaaste)  هندیهندی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → ترکی
  → فارسی
  → نویسه‌گردانی
  → ژاپنی
  → کردی (کرمانجی)
7 ترجمه
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
فارسی
نویسه‌گردانی
ژاپنی
کردی (کرمانجی)
+6
Burayİstersen  ترکیترکی
  → آلبانیایی
  → ازبکستانی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → قزاقستانی
13 ترجمه
آلبانیایی
ازبکستانی
اسپانیایی
اسپرانتو
انگلیسی
بلغاری
روسی
رومانیایی
صربستانی
عربی
فارسی
فرانسوی
قزاقستانی
+12
CypisGdzie jest biały węgorz ? (Zejście)  لهستانیلهستانی
  → انگلیسی
  → دانمارکی
  → روسی
  → صربستانی
  → فرانسوی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
7 ترجمه
انگلیسی
دانمارکی
روسی
صربستانی
فرانسوی
پرتغالی
چکوسلاواکی
+6
Carla BruniQuelqu'un m'a dit  فرانسویفرانسوی
  → Interlingua
  → IPA
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → فارسی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → هلندی
  → هندی
  → ونتی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (کرمانجی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
36 ترجمه
Interlingua
IPA
آلبانیایی
آلمانی
اسلوواکی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
فارسی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
هلندی
هندی
ونتی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (کرمانجی)
کره ای
کرواتی
یونانی
+35
BTS (Bangtan Boys)Dynamite  انگلیسیانگلیسی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → تایلندی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عربی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → نروژی
  → نویسه‌گردانی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → ژاپنی
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
24 ترجمه
اسپانیایی
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
تایلندی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عربی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
نروژی
نویسه‌گردانی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
ژاپنی
کره ای
کرواتی
یونانی
+23
J BalvinTranquila  اسپانیاییاسپانیایی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → گرجستانی
  → یونانی
15 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
انگلیسی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
فرانسوی
فنلاندی
هلندی
پرتغالی
گرجستانی
یونانی
+14
StromaeFormidable  فرانسویفرانسوی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → استونیایی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → عبری
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → مجارستانی
  → نویسه‌گردانی
  → هلندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → کاتالان
  → کرواتی
  → یونانی
24 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
استونیایی
اسلوواکی
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
روسی
رومانیایی
صربستانی
عبری
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
هلندی
ویتنامی
پرتغالی
کاتالان
کرواتی
یونانی
+23
SiaCheap Thrills  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → استونیایی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → لوکزامبورگ
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → کاتالان
  → کرواتی
  → یونانی
35 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
استونیایی
اسلوواکی
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
لوکزامبورگ
مجارستانی
نروژی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
کاتالان
کرواتی
یونانی
+34
Ceylanzor kirve zor  ترکیترکی
Jamala1944  انگلیسی, Crimean Tatarانگلیسی, Crimean Tatar
  → Crimean Tatar
  → Galician
  → Kyrgyz
  → Occitan
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اردو
  → ارمنی
  → ازبکستانی
  → استونیایی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → انگلیسی (اسکاتس)
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلاروسی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → تاتار
  → تایلندی
  → ترکمن
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → زبان فراساخته
  → سامی
  → سایر موارد
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → قزاقستانی
  → لتونی
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → مونته نگرو
  → نروژی
  → نویسه‌گردانی
  → هلندی
  → هندی
  → ونتی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (کرمانجی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → گلی (گریلی ایرلندی)
  → یونانی
61 ترجمه
Crimean Tatar
Galician
Kyrgyz
Occitan
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اردو
ارمنی
ازبکستانی
استونیایی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
انگلیسی (اسکاتس)
اوکراینی
ایتالیایی
بلاروسی
بلغاری
بوسنیایی
تاتار
تایلندی
ترکمن
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
زبان فراساخته
سامی
سایر موارد
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
قزاقستانی
لتونی
لهستانی
لیتوانیایی
مجارستانی
مقدونی
مونته نگرو
نروژی
نویسه‌گردانی
هلندی
هندی
ونتی
ویتنامی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (کرمانجی)
کره ای
کرواتی
گلی (گریلی ایرلندی)
یونانی
+60
LPLost on You  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → لوکزامبورگ
  → مجارستانی
  → هلندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → ژاپنی
  → کرواتی
  → یونانی
27 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
اسپانیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
لوکزامبورگ
مجارستانی
هلندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
ژاپنی
کرواتی
یونانی
+26
Frozen 2 (OST)Вновь за горизонт [Into the Unknown] (Vnov za gorizont)  روسیروسی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → نویسه‌گردانی
  → چکوسلاواکی
  → ژاپنی
7 ترجمه
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
ژاپنی
+6
Don HarrisFor You Alone  انگلیسیانگلیسی
  → اسپانیایی
  → ایتالیایی
2 ترجمه
اسپانیایی
ایتالیایی
Édith PiafLa vie en rose  فرانسویفرانسوی
  → Breton
  → Interlingua
  → IPA
  → Lombard
  → Maltese
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کرواتی
  → یونانی
34 ترجمه
Breton
Interlingua
IPA
Lombard
Maltese
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اسلوواکی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
ایتالیایی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کرواتی
یونانی
+33
RihannaDiamonds  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → ازبکستانی
  → استونیایی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → کردی (کرمانجی)
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
38 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
ازبکستانی
استونیایی
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
لهستانی
لیتوانیایی
مجارستانی
نروژی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
کردی (کرمانجی)
کرواتی
گرجستانی
یونانی
+37
ModelDünya Tek Biz İkimiz  ترکیترکی
  → آلبانیایی
  → انگلیسی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → نروژی
  → یونانی
9 ترجمه
آلبانیایی
انگلیسی
روسی
رومانیایی
صربستانی
فارسی
فرانسوی
نروژی
یونانی
+8
Moana (OST)We Know The Way  انگلیسی, Tokelauanانگلیسی, Tokelauan
  → Tibetan
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → تونگایی
  → دانمارکی
  → روسی
  → عبری
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → مالایی
  → یونانی
19 ترجمه
Tibetan
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بوسنیایی
ترکی
تونگایی
دانمارکی
روسی
عبری
فرانسوی
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
مالایی
یونانی
+18
Gusttavo LimaBalada boa (Tchê tcherere)  پرتغالیپرتغالی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → اسلوواکی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → فرانسوی
  → فرانسوی (کریتیو هائیتی)
  → مجارستانی
  → چکوسلاواکی
  → کاتالان
  → کرواتی
  → یونانی
21 ترجمه
آلمانی
ارمنی
اسلوواکی
اسلوونیایی
اسپانیایی
انگلیسی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
فرانسوی
فرانسوی (کریتیو هائیتی)
مجارستانی
چکوسلاواکی
کاتالان
کرواتی
یونانی
+20
John LegendAll of Me  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → تایلندی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → لتونی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → هوکیین تایوانی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
34 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اسلوواکی
اسپانیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
تایلندی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
لتونی
لهستانی
مجارستانی
هلندی
هوکیین تایوانی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کره ای
کرواتی
یونانی
+33
NILETTOЛюбимка (Lyubimka)  روسیروسی
  → آلمانی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → صربستانی
  → مجارستانی
5 ترجمه
آلمانی
انگلیسی
ایتالیایی
صربستانی
مجارستانی
+4
Ludwig van BeethovenOde an die Freude  آلمانیآلمانی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → رومانیایی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → لیتوانیایی
  → ژاپنی
  → کرواتی
13 ترجمه
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
ترکی
دانمارکی
رومانیایی
عربی
فارسی
فرانسوی
لیتوانیایی
ژاپنی
کرواتی
+12
Alka YagnikAaye ho meri zindagi mein (female)  هندیهندی
  → انگلیسی
  → بنگالی
  → فرانسوی
  → یونانی
4 ترجمه
انگلیسی
بنگالی
فرانسوی
یونانی
+3
BuraySen Sevda Mısın ?  ترکیترکی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ازبکستانی
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → روسی
  → رومانیایی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → قزاقستانی
  → مقدونی
  → کردی (سورانی)
  → کرواتی
  → یونانی
16 ترجمه
آلبانیایی
آلمانی
ازبکستانی
انگلیسی
بلغاری
بوسنیایی
روسی
رومانیایی
عربی
فارسی
فرانسوی
قزاقستانی
مقدونی
کردی (سورانی)
کرواتی
یونانی
+15
EypioYoksun başımda  ترکیترکی
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → روسی
  → عربی
  → یونانی
5 ترجمه
انگلیسی
بلغاری
روسی
عربی
یونانی
+4
GotyeSomebody That I Used to Know  انگلیسیانگلیسی
  → American Sign Language
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → استونیایی
  → اسلوواکی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → برمه‌ای
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سامی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → عربی (گونه‌های دیگر)
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → کاتالان
  → کرواتی
  → یونانی
39 ترجمه
American Sign Language
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
استونیایی
اسلوواکی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
برمه‌ای
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سامی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
عربی (گونه‌های دیگر)
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
نروژی
هلندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
کاتالان
کرواتی
یونانی
+38
Nigar MuharremOmuzumda ağlayan bir sen  ترکیترکی
  → Kyrgyz
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → ازبکستانی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → قزاقستانی
  → کردی (سورانی)
13 ترجمه
Kyrgyz
آذربایجانی
آلمانی
ازبکستانی
اسپانیایی
انگلیسی
روسی
رومانیایی
صربستانی
فارسی
فرانسوی
قزاقستانی
کردی (سورانی)
+12
Isyan TetickPatlamaya Devam  ترکیترکی
  → انگلیسی
1 ترجمه
انگلیسی
Fly ProjectToca Toca  انگلیسیانگلیسی
  → ایتالیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → یونانی
6 ترجمه
ایتالیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
یونانی
+5
Alan WalkerFaded  انگلیسیانگلیسی
  → Odia
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اردو
  → ازبکستانی
  → استونیایی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بنگالی
  → ترکی
  → تونگایی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سایر موارد
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فاروئی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → قزاقستانی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
43 ترجمه
Odia
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اردو
ازبکستانی
استونیایی
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بنگالی
ترکی
تونگایی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سایر موارد
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فاروئی
فرانسوی
فنلاندی
قزاقستانی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
نروژی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کره ای
کرواتی
یونانی
+42
Rahat Fateh Ali KhanTeri Meri  هندیهندی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → یونانی
9 ترجمه
انگلیسی
ایتالیایی
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
فارسی
فرانسوی
یونانی
+8
Sezen AksuDoymadım, doyamadım  ترکیترکی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → ازبکستانی
  → انگلیسی
  → تونگایی
  → روسی
  → صربستانی
  → عربی
  → فارسی
  → یونانی
10 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
ازبکستانی
انگلیسی
تونگایی
روسی
صربستانی
عربی
فارسی
یونانی
+9
AdeleHello  انگلیسیانگلیسی
  → American Sign Language
  → Galician
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اردو
  → ارمنی
  → ازبکستانی
  → استونیایی
  → اسلوواکی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → ایسلندی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → تایلندی
  → ترکی
  → تونگایی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سامی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → عربی (گونه‌های دیگر)
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → قزاقستانی
  → لاتین
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مالایی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → ناوارو
  → نروژی
  → هلندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → پشتو
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (سورانی)
  → کردی (کرمانجی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
58 ترجمه
American Sign Language
Galician
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اردو
ارمنی
ازبکستانی
استونیایی
اسلوواکی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اسپرانتو
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
ایسلندی
بلغاری
بوسنیایی
تایلندی
ترکی
تونگایی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سامی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
عربی (گونه‌های دیگر)
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
قزاقستانی
لاتین
لهستانی
لیتوانیایی
مالایی
مجارستانی
مقدونی
ناوارو
نروژی
هلندی
ویتنامی
پرتغالی
پشتو
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
کره ای
کرواتی
گرجستانی
یونانی
+57
StromaePapaoutai  فرانسویفرانسوی
  → Galician
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (سورانی)
  → کرواتی
  → یونانی
33 ترجمه
Galician
آذربایجانی
آلمانی
اسلوواکی
اسپانیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فنلاندی
لهستانی
لیتوانیایی
مجارستانی
نروژی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (سورانی)
کرواتی
یونانی
+32
Arijit SinghJo Bheji Thi Duaa  هندیهندی
  → انگلیسی
  → ترکی
  → روسی
  → نویسه‌گردانی
4 ترجمه
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
+3
Rauf & FaikДетство (Detstvo)  روسیروسی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → استونیایی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → قزاقستانی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → نروژی
  → نویسه‌گردانی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چینی
  → یونانی
29 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
استونیایی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
قزاقستانی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
نروژی
نویسه‌گردانی
هلندی
پرتغالی
چینی
یونانی
+28
Ed SheeranShape of You  انگلیسیانگلیسی
  → Kyrgyz
  → Lombard
  → Mongolian
  → Nepali
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → تایلندی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → قزاقستانی
  → لتونی
  → لهستانی
  → لیتوانیایی
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ولزی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کردی (سورانی)
  → کردی (کرمانجی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
45 ترجمه
Kyrgyz
Lombard
Mongolian
Nepali
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
اسپانیایی
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
تایلندی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
قزاقستانی
لتونی
لهستانی
لیتوانیایی
مجارستانی
نروژی
هلندی
هندی
ولزی
ویتنامی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
کره ای
کرواتی
گرجستانی
یونانی
+44
Pirates of the Caribbean (OST)My Jolly Sailor Bold  انگلیسیانگلیسی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → ایسلندی
  → ترکی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → هلندی
  → یونانی
8 ترجمه
اسپانیایی
اندوزیایی
ایسلندی
ترکی
فرانسوی
فنلاندی
هلندی
یونانی
+7
K’naanWaving flag (Spanish version)  انگلیسی, اسپانیاییانگلیسی, اسپانیایی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → صربستانی
  → فرانسوی
5 ترجمه
اسپانیایی
انگلیسی
ایتالیایی
صربستانی
فرانسوی
+4
Ahmet KayaBundan öte ayrılık var  ترکیترکی
  → انگلیسی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → کردی (کرمانجی)
4 ترجمه
انگلیسی
فارسی
فرانسوی
کردی (کرمانجی)
+3
Passenger (UK)Let Her Go  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → برمه‌ای
  → بلغاری
  → تایلندی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کردی (سورانی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
35 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
اسلوواکی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
برمه‌ای
بلغاری
تایلندی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کردی (سورانی)
کره ای
کرواتی
گرجستانی
یونانی
+34
Mark CondonWelcome Holy Spirit  انگلیسیانگلیسی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → ترکی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
6 ترجمه
آلمانی
اسپانیایی
ترکی
عربی
فارسی
فرانسوی
+5
MaranathaAs We Gather / The Steadfast Love of The Lord never ceases  انگلیسیانگلیسی
Kâzım KoyuncuKoyverdun Gittun Beni  ترکی (گویش‌های آناتولی)ترکی (گویش‌های آناتولی)
  → آلمانی
  → ارمنی
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → روسی
  → رومانیایی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → هلندی
  → کردی (سورانی)
  → گرجستانی
12 ترجمه
آلمانی
ارمنی
انگلیسی
بلغاری
روسی
رومانیایی
عربی
فارسی
فرانسوی
هلندی
کردی (سورانی)
گرجستانی
+11
Yo Yo Honey SinghBlue Eyes  پنجابیپنجابی
  → انگلیسی
1 ترجمه
انگلیسی
Ahmet KayaBen Gönlümü Sana Verdim  ترکیترکی
  → آذربایجانی
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → دانمارکی
  → روسی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → کردی (کرمانجی)
  → گرجستانی
9 ترجمه
آذربایجانی
انگلیسی
بلغاری
دانمارکی
روسی
فارسی
فرانسوی
کردی (کرمانجی)
گرجستانی
+8
Dimash KudaibergenЛюбовь уставших лебедей (Lyubov' ustavšikh lebedey)  روسیروسی
  → آذربایجانی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → ترکی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → قزاقستانی
  → لتونی
  → مجارستانی
  → نویسه‌گردانی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → ژاپنی
  → یونانی
17 ترجمه
آذربایجانی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
ترکی
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
قزاقستانی
لتونی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
پرتغالی
چکوسلاواکی
ژاپنی
یونانی
+16
PornofilmiЯ так соскучился (Ya tak soskuchilsya)  روسیروسی
American FolkOh, Shenandoah  انگلیسیانگلیسی
  → آلمانی
  → ایتالیایی
  → رومانیایی
3 ترجمه
آلمانی
ایتالیایی
رومانیایی
+2
MORGENSHTERNEl problema  روسیروسی
  → آلمانی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → ترکی
5 ترجمه
آلمانی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
ترکی
+4
YsabelleI Like You So Much, You'll Know It  انگلیسیانگلیسی
  → تایلندی
  → ترکی
  → روسی
3 ترجمه
تایلندی
ترکی
روسی
+2
Martina StoesselLibre soy [Let It Go] (Latin Spanish)  اسپانیاییاسپانیایی
  → آلمانی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلاروسی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → فرانسوی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → کرواتی
  → یونانی
16 ترجمه
آلمانی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلاروسی
ترکی
روسی
رومانیایی
فرانسوی
لهستانی
مجارستانی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
کرواتی
یونانی
+15
BTS (Bangtan Boys)봄날 (Spring Day) (bomnal)  کره ایکره ای
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ارمنی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عربی
  → فرانسوی
  → قزاقستانی
  → لتونی
  → لهستانی
  → لوکزامبورگ
  → مجارستانی
  → نویسه‌گردانی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کرواتی
  → یونانی
33 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ارمنی
اسلوواکی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عربی
فرانسوی
قزاقستانی
لتونی
لهستانی
لوکزامبورگ
مجارستانی
نویسه‌گردانی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کرواتی
یونانی
+32
Billie EilishLovely  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → آلمانی (سوئیس-آلمانی/آلمانیش)
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → قزاقستانی
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کرواتی
  → یونانی
29 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
آلمانی (سوئیس-آلمانی/آلمانیش)
اسپانیایی
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
قزاقستانی
مجارستانی
نروژی
هلندی
ویتنامی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
کرواتی
یونانی
+28
HeilungIn Maidjan  RunicRunic
  → آلمانی
  → انگلیسی
  → روسی
3 ترجمه
آلمانی
انگلیسی
روسی
+2
Lara FabianJe t'aime  فرانسویفرانسوی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی (کریتیو هائیتی)
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → مونته نگرو
  → ونتی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کرواتی
  → یونانی
31 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اسلوواکی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی (کریتیو هائیتی)
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
مونته نگرو
ونتی
ویتنامی
پرتغالی
ژاپنی
کاتالان
کرواتی
یونانی
+30
Toygar IşıklıHayat gibi  ترکیترکی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → ازبکستانی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سومالیایی
  → صربستانی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → کردی (سورانی)
  → کرواتی
  → گرجستانی
  → یونانی
24 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
ازبکستانی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
بلغاری
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سومالیایی
صربستانی
عربی
فارسی
فرانسوی
مجارستانی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
کردی (سورانی)
کرواتی
گرجستانی
یونانی
+23
Fly ProjectMusica   اسپانیاییاسپانیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فرانسوی
  → لیتوانیایی
7 ترجمه
انگلیسی
ایتالیایی
روسی
رومانیایی
صربستانی
فرانسوی
لیتوانیایی
+6
JojiXNXX  انگلیسیانگلیسی
  → اسپانیایی
  → ترکی
  → روسی
  → پرتغالی
4 ترجمه
اسپانیایی
ترکی
روسی
پرتغالی
+3
Italian FolkBella ciao  ایتالیاییایتالیایی
  → Basque (Modern, Batua)
  → Breton
  → Galician
  → Lombard
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اسپرانتو
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → بلاروسی
  → بلغاری
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → قزاقستانی
  → لاتین
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → نروژی
  → هلندی
  → ونتی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (کرمانجی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
  → یونانی (باستان)
42 ترجمه
Basque (Modern, Batua)
Breton
Galician
Lombard
آلبانیایی
آلمانی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اسپرانتو
انگلیسی
اوکراینی
بلاروسی
بلغاری
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
قزاقستانی
لاتین
لهستانی
مجارستانی
نروژی
هلندی
ونتی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (کرمانجی)
کره ای
کرواتی
یونانی
یونانی (باستان)
+41
P!nkJust Give Me a Reason  انگلیسیانگلیسی
  → American Sign Language
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسلوونیایی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → تاگالوگ (گویش‌ها)
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → قزاقستانی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → نروژی
  → هلندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کرواتی
  → یونانی
31 ترجمه
American Sign Language
آذربایجانی
آلمانی
اسلوونیایی
اسپانیایی
اندوزیایی
ایتالیایی
بلغاری
تاگالوگ (گویش‌ها)
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
قزاقستانی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
نروژی
هلندی
ویتنامی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
کرواتی
یونانی
+30
Manu ChaoBella ciao  اسپانیاییاسپانیایی
  → انگلیسی
  → ترکی
  → صربستانی
  → مونته نگرو
4 ترجمه
انگلیسی
ترکی
صربستانی
مونته نگرو
+3
Barış MançoSarı Çizmeli Mehmet Ağa  ترکیترکی
  → Mongolian
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → روسی
  → رومانیایی
  → سومالیایی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → نروژی
  → یونانی
15 ترجمه
Mongolian
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اسپانیایی
انگلیسی
بلغاری
روسی
رومانیایی
سومالیایی
عبری
عربی
فارسی
نروژی
یونانی
+14
Alex MicaDalinda  انگلیسی, اسپانیاییانگلیسی, اسپانیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → عربی
  → کرواتی
  → یونانی
9 ترجمه
انگلیسی
ایتالیایی
بلغاری
روسی
رومانیایی
صربستانی
عربی
کرواتی
یونانی
+8
S.JanakiThumbi Vaa Thumbakudathin  مالایاییمالایایی
  → تمیل
1 ترجمه
تمیل
AviciiWake Me Up  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اردو
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → مونته نگرو
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کردی (سورانی)
  → کردی (کرمانجی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
38 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اردو
اسلوواکی
اسپانیایی
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
مونته نگرو
نروژی
هلندی
هندی
ویتنامی
پرتغالی
چینی
ژاپنی
کردی (سورانی)
کردی (کرمانجی)
کره ای
کرواتی
یونانی
+37
OtiliaBilionera  اسپانیاییاسپانیایی
  → اردو
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → ترکی
  → روسی
  → صربستانی
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → هندی
  → کردی (سورانی)
  → یونانی
14 ترجمه
اردو
انگلیسی
ایتالیایی
ترکی
روسی
صربستانی
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
هندی
کردی (سورانی)
یونانی
+13
Christian Hymns & SongsSalamat, Salamat  فیلیپینی/تاگالوگفیلیپینی/تاگالوگ
  → انگلیسی
1 ترجمه
انگلیسی
Édith PiafNon, je ne regrette rien  فرانسویفرانسوی
  → IPA
  → آستوری
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بنگالی
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی (کریتیو هائیتی)
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → نروژی
  → هلندی
  → هندی
  → ونتی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (سورانی)
  → کرواتی
  → یونانی
38 ترجمه
IPA
آستوری
آلمانی
اسلوواکی
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
بنگالی
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی (کریتیو هائیتی)
فنلاندی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
نروژی
هلندی
هندی
ونتی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (سورانی)
کرواتی
یونانی
+37
One DirectionOne way or another (Teenage kicks)  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → مجارستانی
  → کرواتی
  → یونانی
14 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
فارسی
فرانسوی
مجارستانی
کرواتی
یونانی
+13
Lana Del ReyNational Anthem Monologue (I Still Love Him)  انگلیسیانگلیسی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → عربی
  → فرانسوی
  → لهستانی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → یونانی
17 ترجمه
آلمانی
اسپانیایی
ایتالیایی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
عربی
فرانسوی
لهستانی
مجارستانی
مقدونی
هلندی
پرتغالی
یونانی
+16
Jacques OffenbachBarcarolle  فرانسویفرانسوی
  → آلمانی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → ترکی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فارسی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → یونانی
12 ترجمه
آلمانی
اسپانیایی
انگلیسی
ایتالیایی
ترکی
رومانیایی
صربستانی
فارسی
مجارستانی
هلندی
پرتغالی
یونانی
+11
Enrique IglesiasDuele el corazón  اسپانیاییاسپانیایی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → اسلوواکی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سوئدی
  → سومالیایی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → فیلیپینی/تاگالوگ
  → لهستانی
  → لوکزامبورگ
  → لیتوانیایی
  → مجارستانی
  → هلندی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
33 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
اسلوواکی
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
روسی
رومانیایی
سوئدی
سومالیایی
صربستانی
عبری
عربی
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
فیلیپینی/تاگالوگ
لهستانی
لوکزامبورگ
لیتوانیایی
مجارستانی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
ژاپنی
کاتالان
کره ای
کرواتی
یونانی
+32
K. S. ChithraKannam Thumbi Poramo  مالایاییمالایایی
  → انگلیسی
1 ترجمه
انگلیسی
Maria GadúShimbalaiê  پرتغالیپرتغالی
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → فرانسوی
  → مقدونی
5 ترجمه
اسپانیایی
انگلیسی
ایتالیایی
فرانسوی
مقدونی
+4
BebeSiempre me quedará  اسپانیاییاسپانیایی
  → آلمانی
  → انگلیسی
  → ایتالیایی
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → صربستانی
  → فارسی
  → فرانسوی
  → نویسه‌گردانی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → کرواتی
  → یونانی
15 ترجمه
آلمانی
انگلیسی
ایتالیایی
بوسنیایی
ترکی
روسی
رومانیایی
صربستانی
فارسی
فرانسوی
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
چینی
کرواتی
یونانی
+14
Aashiqui 2 (OST)तुम ही हो (Tum Hi Ho)  هندیهندی
  → Kyrgyz
  → آلمانی
  → اردو
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → انگلیسی
  → تاجیک
  → ترکی
  → ترکی (گویش‌های آناتولی)
  → تمیل
  → روسی
  → رومانیایی
  → عربی
  → عربی (گونه‌های دیگر)
  → فارسی
  → فرانسوی
  → لهستانی
  → مالایایی
  → مجارستانی
  → نویسه‌گردانی
  → ویتنامی
  → کردی (کرمانجی)
  → یونانی
23 ترجمه
Kyrgyz
آلمانی
اردو
اسپانیایی
اندوزیایی
انگلیسی
تاجیک
ترکی
ترکی (گویش‌های آناتولی)
تمیل
روسی
رومانیایی
عربی
عربی (گونه‌های دیگر)
فارسی
فرانسوی
لهستانی
مالایایی
مجارستانی
نویسه‌گردانی
ویتنامی
کردی (کرمانجی)
یونانی
+22
Silva GunbardhiTe Ka Lali Shpirt  آلبانیاییآلبانیایی
  → آذربایجانی
  → آلمانی
  → اردو
  → اسپانیایی
  → انگلیسی
  → بلغاری
  → بوسنیایی
  → ترکی
  → روسی
  → صربستانی
  → عربی
  → یونانی
12 ترجمه
آذربایجانی
آلمانی
اردو
اسپانیایی
انگلیسی
بلغاری
بوسنیایی
ترکی
روسی
صربستانی
عربی
یونانی
+11
AdeleRolling in the Deep  انگلیسیانگلیسی
  → آذربایجانی
  → آلبانیایی
  → آلمانی
  → آلمانی (سوئیس-آلمانی/آلمانیش)
  → اسلوواکی
  → اسپانیایی
  → اندوزیایی
  → اوکراینی
  → ایتالیایی
  → بلغاری
  → ترکی
  → دانمارکی
  → روسی
  → رومانیایی
  → سایر موارد
  → سوئدی
  → صربستانی
  → عبری
  → عربی
  → عربی (گونه‌های دیگر)
  → فارسی
  → فرانسوی
  → فنلاندی
  → لهستانی
  → مالایی
  → مجارستانی
  → مقدونی
  → نروژی
  → هلندی
  → ویتنامی
  → پرتغالی
  → چکوسلاواکی
  → چینی
  → ژاپنی
  → کاتالان
  → کردی (سورانی)
  → کره ای
  → کرواتی
  → یونانی
39 ترجمه
آذربایجانی
آلبانیایی
آلمانی
آلمانی (سوئیس-آلمانی/آلمانیش)
اسلوواکی
اسپانیایی
اندوزیایی
اوکراینی
ایتالیایی
بلغاری
ترکی
دانمارکی
روسی
رومانیایی
سایر موارد
سوئدی
صربستانی
عبری
عربی
عربی (گونه‌های دیگر)
فارسی
فرانسوی
فنلاندی
لهستانی
مالایی
مجارستانی
مقدونی
نروژی
هلندی
ویتنامی
پرتغالی
چکوسلاواکی
چینی
ژاپنی
کاتالان
کردی (سورانی)
کره ای
کرواتی
یونانی
+38
Pinoy Worship SongsDakilang Katapatan  فیلیپینی/تاگالوگفیلیپینی/تاگالوگ
  → انگلیسی
1 ترجمه
انگلیسی

Pages