Παιάν lyrics

یونانی (باستان)
یونانی (باستان)
A A

Παιάν

Ἰήϊε παιάν τοῦ θαλασσίου,
Ἰήϊε παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον)
Καὶ θῖν' ἁλός, καρίδων [ἀδ]ελφοί,
Νῦν ἐκεῖνο, ὦ πάλαι πότ' ὄντες
Ἡμεῖς ἄ[λκι]μοι, ἀλλὰ κὰκ τόν,
Πρίν, ὦ, πότ' ἦν, πρίν, ἦ, ταῦτα· νῦν...
Ἰήϊε παιάν τοῦ θαλασσίου,
Ἰήϊε παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).
 
Ἆ...
Ἦ ἧ ϳῆ ϳαλῆ ἧ ϳᾶ ἧ
Ἦ λἦ εἷ ϳαλῆ ϳᾶ ἦ ϳᾶ ἧ ϳᾶ ἧ ϳᾶ!
Ϳῆ ἧ ϳῆ ϳαλῆ ἧ ϳᾶ ἧ
Ἧ ϳαλῆ ἧ ἧλα εἶ ϳαλῆ εἶ ϳᾶ
Ἧ ἧ ἧ ϳᾶ!
 
Ἦ ϳῆ παιάν τοῦ θαλασσίου,
Ἰήϊε παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον)
Καὶ θῖν' ἁλός, καρίδων [ἀδ]ελφοί,
Νῦν ἐκεῖνο, ὦ πάλαι πότ' ὄντες
Ἡμεῖς ἄ[λκι]μοι, ἀλλὰ κὰκ τόν,
Πρίν πότ' ἦν, πρίν, ἦ, ταῦτα· νῦν...
Ἰήϊε παιάν τοῦ θαλασσίου,
Ἰήϊε παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).
 
Ἰήϊε παιάν τοῦ θαλασσίου,
Ἰήϊε παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).
Ἰήϊε παιάν τοῦ θαλασσίου,
Ἰήϊε παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
ارسال‌شده توسط Alberto ScottiAlberto Scotti در تاریخ جمعه, 02/07/2021 - 12:01
آخرین ویرایش توسط ahmad azizahmad aziz در تاریخ یک‌شنبه, 01/08/2021 - 21:18

 

Stefano Saletti e Piccola Banda Ikona: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
MickGMickG    شنبه, 31/07/2021 - 17:27

«Da un tema tradizionale ebraico yemenita del XVII secolo - Il testo è liberamente ispirato alle Vespe di Aristofane»

La seconda parte è la chiave. Questo non è ebraico.

MickGMickG    شنبه, 31/07/2021 - 23:10

Here is a version of the lyrics that matches the video and makes sense (as much as I can make it):

Jῆ ϳῆ παιάν τοῦ θαλασσίου,
Jῆ ϳῆ παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον)
Καὶ θῖν' ἁλός, καρίδων [ἀδ]ελφοί,
Νῦν ἐκεῖνο, ὦ πάλαι πότ' ὄντες
Ἡμεῖς ἄ[λκι]μοι, ἀλλὰ κὰκ τόν,
Πρίν, ὦ, πότ' ἦν, πρίν, ἦ, ταῦτα· νῦν...
Jῆ ϳῆ παιάν τοῦ θαλασσίου,
Jῆ ϳῆ παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).

Ἆ...
Ἦ ἧ ϳῆ ϳαλῆ ἧ ϳᾶ ἧ
Ἦ λἦ εἷ ϳαλῆ ϳᾶ ἦ ϳᾶ ἧ ϳᾶ ἧ ϳᾶ!
ϳῆ ἧ ϳῆ ϳαλῆ ἧ ϳᾶ ἧ
Ἧ ϳαλῆ ἧ ἧλα εἶ ϳαλῆ εἶ ϳᾶ
Ἧ ἧ ἧ ϳᾶ!

Ἦ ϳῆ παιάν τοῦ θαλασσίου,
Jῆ ϳῆ παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον)
Καὶ θῖν' ἁλός, καρίδων [ἀδ]ελφοί,
Νῦν ἐκεῖνο, ὦ πάλαι πότ' ὄντες
Ἡμεῖς ἄ[λκι]μοι, ἀλλὰ κὰκ τόν,
Πρίν πότ' ἦν, πρίν, ἦ, ταῦτα· νῦν...
Jῆ ϳῆ παιάν τοῦ θαλασσίου,
Jῆ ϳῆ παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).

Jῆ ϳῆ παιάν τοῦ θαλασσίου,
Jῆ ϳῆ παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).
Jῆ ϳῆ παιάν τοῦ θαλασσίου,
Jῆ ϳῆ παιάν, πηδᾶτε παρὰ (ψάμαθον).

Read about music throughout history