تبلیغات

Stories ( ترجمۀ روسی)

Stories

あなたは私のストーリーズ
読んだことのない物語
あなたは私のストーリーズ
読んだことのない物語
 
その瞳をみつめると
見知らぬ国が見えた
 
扉が開いたストーリーズ
二度とは閉じない物語
扉が開いたストーリーズ
二度とは閉じない物語
 
運命は変えられない
見知らぬ国へ行こう
 
あなたを守りたい
ただその思いだけで
漆黒のこの世界に
光あふれる時まで
 
あなたを守りたい
ただその思いだけで
漆黒のこの世界に
光あふれる時まで
 
ارسال‌شده توسط Kiyoura RowKiyoura Row در تاریخ یک‌شنبه, 01/08/2021 - 15:19
ترجمۀ روسیروسی (موزون, آوازی)
تراز پاراگراف‌ها

Истории

Ты - это летописи обо мне,
Что ещё никем не прочитаны.
Ты - это летописи обо мне,
Что ещё никем не прочитаны.
 
В эти глаза впиваясь взглядом своим,
Незнакомые страны видела я
 
Истории двери открылись,
Никогда больше не закроются.
Истории двери открылись,
Никогда больше не закроются.
 
Судьбу не изменить уже никогда,
Давай шагнём в земли неизведанные!
 
Я уберечь хочу тебя от бед!
Только об этом одном думаю!
В этом чёрном, как смоль, нашем мире,
Пока он светом не преисполнится!
 
Я уберечь хочу тебя от бед!
Только об этом одном думаю!
В этом чёрном, как смоль, нашем мире,
Пока он светом не преисполнится!
 
تشکر!
thanked 2 times
ارسال‌شده توسط Kiyoura RowKiyoura Row در تاریخ یک‌شنبه, 01/08/2021 - 15:20
ترجمه‌های "Stories"
روسی S,MKiyoura Row
Code Geass (OST): سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history