مطالب با بیشترین بازدید

هنرمندترجمهزباننویسندهمحبوبیت
Elena Tsagkrinouانگلیسی → یونانیcrimsonDyname
Jendrik Sigwartانگلیسی → آلمانیtofu_97
Leat'eqژاپنی → انگلیسیtsukivv
Aleyna Tilkiانگلیسی → ترکیstorym
Speed Gangانگلیسی → فرانسویLa Fille avec le Visage
Sabatonسوئدی → انگلیسیRegalia776
Kerimcan Durmazترکی → انگلیسیTurkishMoana
BTS (Bangtan Boys)انگلیسی → روسیАнна Савостьянова
Sunmiکره ای → روسیArchiePark
Egor Kreedروسی → انگلیسیAlex Peltek
SHINeeانگلیسی, کره ای → روسیPink and Pink sweater
Ishay Riboعبری → انگلیسیMoshe Kaye
Arcade Fireانگلیسی → ترکیlotuseater27
Eisbrecherآلمانی → انگلیسیpathecat
William Butler Yeatsانگلیسی → روسیvevvev
SHINeeانگلیسی, کره ای → انگلیسیchatterbox
William Butler Yeatsانگلیسی → روسیvevvev
Rauf & Faikروسی → انگلیسیAleksey
Clara Klingestörmسوئدی → انگلیسیAnnabelle Sunset
Elena Tsagkrinouانگلیسی → ترکیstorym
Paloma Mamiانگلیسی, اسپانیایی → انگلیسیMizzycool2
Nathan Evansانگلیسی → هلندیAlbert Braam
CLانگلیسی → روسیSimplyStar
Kanariaژاپنی → انگلیسیFML_707
Ani Lorakروسی → انگلیسیAlex Peltek
Alexander Bashlachevروسی → انگلیسیTHINK2U
SHINeeانگلیسی, کره ای → انگلیسیdariajesso
TXT (Tomorrow X Together)انگلیسی → روسیVarennik
Elena Tsagkrinouانگلیسی → یونانیSophi@
SHINeeانگلیسی, کره ای → ترکیThegrl
BTS (Bangtan Boys)انگلیسی → ترکیАнна Савостьянова
Sunmiکره ای → انگلیسیtsukivv
William Butler Yeatsانگلیسی → روسیvevvev
Burayترکی → انگلیسیDila Belkis
Tom Odellانگلیسی → ترکیecemkc
William Butler Yeatsانگلیسی → روسیdandelion
Lemeseویتنامی → انگلیسیhovanhuy1301
dArtagnanروسی → انگلیسیAlex Peltek
WONHOانگلیسی, کره ای → انگلیسیBrandie
Eisbrecherآلمانی → مجارستانیTörök Balázs
WONHOانگلیسی → روسیAM's_51693
Sabatonسوئدی → فرانسویAirwaito
SHINeeانگلیسی, کره ای → روسیchatterbox
Nessa Barrettانگلیسی → ترکیlolurnotselena
Adham Nabulsiعربی → اسپانیاییAngie Palacios
Jendrik Sigwartانگلیسی → اسپانیاییXtiankmch
Sabatonسوئدی → هلندیRegalia776
SHINeeانگلیسی, کره ای → روسیMoonarelight
Pablo Hasélاسپانیایی → روسیnice nik
Shinsei Kamattechanانگلیسی, ژاپنی, اسپانیایی → روسیКофейный лис Рэйн