تبلیغات

Tränen in deinen Augen ( ترجمۀ Toki Pona)

نمونه‌خوانی درخواست شده
آلمانی
آلمانی
A A

Tränen in deinen Augen

Tränen in deinen Augen
Blieben von deiner Liebe
Blieben allein zurück
Blieben von deinem Glück
 
Tränen, die sind das Ende
Tränen und leere Hände
Blieben allein zurück
Blieben von deinem Glück
 
Und unten am Kai,
Da treffen sich zwei
Und er sagt ihr ins Ohr: „Mi amor!“
Der Gitano, der singt und sein Lied
Das erklingt: „Amor, Amor!“
 
Tränen in deinen Augen
Blieben von deiner Liebe
Blieben allein zurück
Blieben von deinem Glück
 
Und die ander’n, die seh’n mit der Ander’n ihn geh’n
Und sie singen im Chor: „Mi Amor!“
Und sie schauen dich an
Und verhöhnen dich dann: „Amor, Amor!“
 
Tränen in deinen Augen
Blieben von deiner Liebe
Blieben allein zurück
Blieben von deinem Glück
La, la, la, la
 
ارسال‌شده توسط jan 🎼jan 🎼 در تاریخ شنبه, 18/09/2021 - 06:47
دیدگاه ارسال‌کننده:

Written by Barry De Vorzon, Hank Levine
John Buck and The Blazers - Chi Chi (1958)

ترجمۀ Toki PonaToki Pona
تراز پاراگراف‌ها

telo pi sike lukin sina

telo pi sike lukin sina
li awen pi olin sina.
ona taso li awen.
ona li awen pi pona nasa sina.
 
telo pi sike lukin li lon e pini.
telo pi sike lukin en ala li lon luka.
ona taso li awen.
ona li awen pi pona nasa sina.
 
ona tu li kama wan
lon ma pi tomo tawa telo.
ona li toki e ni tawa nena kule ona: jan olin mi!
mije ni li kalama uta e ni:
olin! olin!
 
telo pi sike lukin sina
li awen pi olin sina.
ona taso li awen.
ona li awen pi pona nasa sina.
 
ona mute li lukin e ni: ona li tawa poka ona ante.
ona mute li kalama uta e ni: jan olin mi!
ona mute li lukin tawa sina.
ona mute li toki pi musi ike e ni: olin! olin!
 
telo pi sike lukin sina
li awen pi olin sina.
ona taso li awen.
ona li awen pi pona nasa sina.
La La La La
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط jan 🎼jan 🎼 در تاریخ شنبه, 18/09/2021 - 06:58
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
Ralf Paulsen: سه مورد برتر
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history