ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هانویسندهاطلاعات
Mikhail LermontovПарус (Parus)روسی → بوسنیاییDinoH
thanked 2 times