𝔩𝔞𝔲𝔯𝔞 𝔪

تصویر 𝔩𝔞𝔲𝔯𝔞 𝔪
نام:
Laura Milosevics
تاریخ عضویت:
19.05.2017
نقش:
Senior Member
امتیازها:
822
مشارکت‌ها:
73 ترجمه, 196 تشکر دریافت شده است, 11 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 5 عضو, 2 دیدگاه ارسال کرده ‌است
دربارۀ من

✦Hungarian✧
✦She/her✧
✦18✧
✦Sagittarius✧
✦Slytherin✧
✦Marina's Diamond✧

زبان‌ها
بومی
مجارستانی
سلیس و روان
انگلیسی
مطالعه‌شده
آلمانی, لاتین
تماس با من

73 ترجمه توسط 𝔩𝔞𝔲𝔯𝔞 𝔪 ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
MarinaThere's Nothing Wrong With You انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaPorn Is Good For The Soul انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaLonely Bones انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaHoliday انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaHappy Meal انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
ABBAYou owe me one انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
ABBAI Still Have Faith in You انگلیسی → مجارستانی
4 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
4 تشکر دریافت شده است
ABBADon’t Shut Me Down انگلیسی → مجارستانی
14 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
14 تشکر دریافت شده است
EminemCrazy In Love انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
Within TemptationThe Purge انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
Mariah CareyWhenever You Call انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaAbsent Love انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaPandora's Box انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
EminemBig Weenie انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaWhat I Wanna Do انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaI Love You But I Love Me More انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaFlowers انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaGoodbye انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaHighly Emotional People انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaVenus Fly Trap انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
Harry Potter (OST)In Noctem انگلیسی, لاتین → مجارستانیانگلیسی, لاتین → مجارستانی
GryffinIf I Left The World انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
The BanglesIn Your Room انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaPurge The Poison انگلیسی → مجارستانی2
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaSway with Me انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaJust Desserts انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaLike China Dolls انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaDemons and Angels انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaHubba انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaThis is LA انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaCruel Rule انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaPancake Karma انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
ABBAI Wonder (Departure) انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
ABBAOne Man, One Woman انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
ABBADance (While the Music Still Goes On) انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
ABBAIf It Wasn't for the Nights انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
ABBAElaine انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaSaviour انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaAbout Love انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaEternity انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaBump in the Night انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
Lesley GoreIt's My Party انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaThe Art of Letting Go انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
MarinaTroubled Mind انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
PoppyInterweb انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaLove + Fear انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
Barbie and the Diamond Castle (OST)Two Voices, One Song S,P,Rانگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaHermit The Frog انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaPerfect-Oh انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaPlastic Rainbow انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaIf It's Worth It انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaBlindfold me انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
PoppyAltar انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
PoppyI Disagree انگلیسی, ژاپنی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی, ژاپنی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
PoppyX انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaThe Common Cold انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaHot Cross Bun انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
EminemKill You انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
MarinaHermit The Frog (Mermaid vs Sailor version) انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaSU-BARBIE-A انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaSilver Walls انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaBelieve In Love انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaSoft to Be Strong انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaTrue انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaEnjoy Your Life انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
ABBAI Do, I Do, I Do, I Do, I Do انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
ABBAHoney, Honey انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
ABBADoes Your Mother Know? انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
ABBAAngel Eyes انگلیسی → مجارستانی1انگلیسی → مجارستانی
MarinaDirty Sheets انگلیسی → مجارستانیانگلیسی → مجارستانی
MarinaBetter Than That انگلیسی → مجارستانی
3 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
3 تشکر دریافت شده است
MarinaThe Family Jewels انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → مجارستانی
1 تشکر دریافت شده
MarinaCan't Pin Me Down انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → مجارستانی
2 تشکر دریافت شده است