Ada Ιota

تصویر Ada Ιota
تاریخ عضویت:
09.05.2021
نقش:
Junior Member
امتیازها:
30
مشارکت‌ها:
3 ترجمه, 1 تشکر دریافت شده, 1 درخواست ترجمه تکمیل کرده است for 1 member
زبان‌ها
تماس با من
  • ترجمه‌ها

3 ترجمه توسط Ada Ιota ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Konstantinos ArgirosΘα ‘Μαι Εδώ (Tha ‘Mai Edhó) یونانی → رومانیایییونانی → رومانیایی
Konstantinos ArgirosΒασιλιάς (Vasiliás) یونانی → رومانیایییونانی → رومانیایی
Nikos VertisΚοίτα (Koíta) یونانی → رومانیایی
1 تشکر دریافت شده
یونانی → رومانیایی
1 تشکر دریافت شده