Alsdf

تصویر Alsdf
تاریخ عضویت:
28.07.2017
نقش:
Senior Member
امتیازها:
541
مشارکت‌ها:
48 ترجمه, 181 تشکر دریافت شده است, 2 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 2 عضو, left 1 comment
دربارۀ من

I only translate songs that are good. If you want to discover good songs, listen to the ones I have translated.

زبان‌ها
بومی
انگلیسی
سلیس و روان
ایتالیایی
مطالعه‌شده
اسپانیایی
تماس با من

48 ترجمه توسط Alsdf ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Anna TatangeloSangria ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
BLANCO (Italy)Mi fai impazzire ایتالیایی → انگلیسی
7 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
7 تشکر دریافت شده است
Michele BraviFalene انگلیسی, ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی, ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
IramaMelodia proibita ایتالیایی → انگلیسی
6 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
6 تشکر دریافت شده است
SangiovanniMaledetta Primavera ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
SangiovanniNon + ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
SangiovanniParano!a ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Luna MelisResta ancora un po' ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
FedezMille ایتالیایی → انگلیسی
13 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
13 تشکر دریافت شده است
BoomdabashMohicani ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
GazzelleTuttecose ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Elettra LamborghiniPistolero ایتالیایی, اسپانیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی, اسپانیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Rocco HuntUn bacio all'improvviso ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
DeddyLa prima estate ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Deddy0 passi ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
ShadeIn un’ora ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Samuel (Italy)Cinema ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
ClementinoSeñorita ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
J-AxSalsa ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
FedericaTocca a me ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Takagi & KetraShimmy Shimmy ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
SangiovanniHype ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
SangiovanniMalibu ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
Aka 7evenLoca ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Baby KPa Ti ایتالیایی, اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی, اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
SangiovanniGuccy Bag ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
BebaNarciso ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Fred De PalmaTi raggiungerò ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
TancrediLeggi dell'universo ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
TancrediBella ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
TancrediLas Vegas ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
SangiovanniLady ایتالیایی → انگلیسی
11 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
11 تشکر دریافت شده است
SangiovanniTutta la notte ایتالیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
EnulaCon(torta) ایتالیایی → انگلیسی2ایتالیایی → انگلیسی
Aka 7evenMi manchi ایتالیایی → انگلیسی
11 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
11 تشکر دریافت شده است
Chadia RodriguezBella Così ایتالیایی → انگلیسی
9 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
9 تشکر دریافت شده است
IramaMediterranea ایتالیایی → انگلیسی
24 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
24 تشکر دریافت شده است
Giordana AngiLe 4 Milano ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Giordana AngiStringimi più forte ایتالیایی → انگلیسی
12 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
12 تشکر دریافت شده است
Fred De PalmaSincera ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Giordana AngiTi Ho Creduto ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
GionnyScandalDove Sei ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Chadia RodriguezSarebbe comodo ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
Giulia PennaDietro di me ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Valeria FarinacciCuore rotto ایتالیایی → انگلیسی1
2 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Giusy FerreriL'amore mi perseguita ایتالیایی → انگلیسی
13 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
13 تشکر دریافت شده است
Federica AbbateFiori sui balconi ایتالیایی → انگلیسی
7 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
7 تشکر دریافت شده است
Giulia PennaLegocentrico ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است