anm

تصویر anm
نام:
Nesh / NeshTinSound
تاریخ عضویت:
05.04.2013
نقش:
Member
امتیازها:
187
مشارکت‌ها:
17 ترجمه, 176 تشکر دریافت شده است, 5 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 4 عضو, 2 توضیح اصطلاح اضافه کرده است

Nesh / NeshTinSound

زبان‌ها
بومی
آلبانیایی, آلمانی
سلیس و روان
آلبانیایی, انگلیسی, آلمانی
مطالعه‌شده
انگلیسی, ترکی
تماس با من

17 ترجمه توسط anm ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Tuna (North Macedonia)Fenix آلبانیایی → آلمانی
34 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
34 تشکر دریافت شده است
BleroPërgjithmonë آلبانیایی → آلمانی
4 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
4 تشکر دریافت شده است
Fettah CanÖzledim ترکی → آلبانیایی
3 تشکر دریافت شده است
ترکی → آلبانیایی
3 تشکر دریافت شده است
Aleksandër GjokaDitë Dimri آلبانیایی → آلمانی
2 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
2 تشکر دریافت شده است
Ermal FejzullahuAjo آلبانیایی → آلمانی1
12 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
12 تشکر دریافت شده است
Kaltrina SelimiNuk Ta Fal آلبانیایی → انگلیسی1
5
1 رأی, 5 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → انگلیسی
5
1 رأی, 5 تشکر دریافت شده است
Kaltrina SelimiNuk Ta Fal آلبانیایی → آلمانی
6 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
6 تشکر دریافت شده است
Flori MumajesiPa Jetë آلبانیایی → انگلیسی
24 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → انگلیسی
24 تشکر دریافت شده است
Flori MumajesiPa Jetë آلبانیایی → آلمانی
33 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
33 تشکر دریافت شده است
BleroDashurova آلبانیایی → آلمانی
3 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
3 تشکر دریافت شده است
Flori MumajesiGjithë jetën آلبانیایی → آلمانی
5 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
5 تشکر دریافت شده است
Elvana GjataVetëm zoti e di آلبانیایی → آلمانی1
2 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
2 تشکر دریافت شده است
Elvana GjataVetëm ty te kam آلبانیایی → آلمانی1
5
1 رأی, 1 تشکر دریافت شده
آلبانیایی → آلمانی
5
1 رأی, 1 تشکر دریافت شده
PoniSi trëndafil آلبانیایی → آلمانی1
32 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
32 تشکر دریافت شده است
Labinot TahiriQka mka ba dashurija آلبانیایی → آلمانیآلبانیایی → آلمانی
DuliJam Merzit آلبانیایی → آلمانی
4 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
4 تشکر دریافت شده است
StineIshë ti آلبانیایی → آلمانی
4 تشکر دریافت شده است
آلبانیایی → آلمانی
4 تشکر دریافت شده است