gecss

تصویر gecss
تاریخ عضویت:
23.08.2021
نقش:
Member
امتیازها:
281
مشارکت‌ها:
24 ترجمه, 74 تشکر دریافت شده است, 7 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 6 عضو, 26 دیدگاه ارسال کرده ‌است
دربارۀ من

Native Romanian
B2-C1 English
B2 Italian
A2 Spanish and French
A1 German

زبان‌ها
بومی
رومانیایی
مطالعه‌شده
انگلیسی, فرانسوی, آلمانی, ایتالیایی, اسپانیایی
تماس با من

24 ترجمه توسط gecss ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Federico RossiSol Y Mar ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
AnnalisaEva+Eva (feat. Rose Villain) ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Tommaso CesanaSolo per paura ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Emanuele AloiaQuando Dio ti ha inventata ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
DeddyGiove ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
FedezMeglio del cinema ایتالیایی → انگلیسی
12 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
12 تشکر دریافت شده است
SangiovanniRaggi gamma ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Il TreIl tuo nome ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Tommaso ParadisoMagari no ایتالیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
Alfa (Italy)SnoB ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
BLANCO (Italy)Pornografia (Bianco Paradiso) ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
BLANCO (Italy)Mezz'ora di sole ایتالیایی → انگلیسی
6 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
6 تشکر دریافت شده است
BLANCO (Italy)Blu Celeste ایتالیایی → انگلیسی
15 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
15 تشکر دریافت شده است
BLANCO (Italy)Lucciole ایتالیایی → انگلیسی
9 تشکر دریافت شده است
ایتالیایی → انگلیسی
9 تشکر دریافت شده است
BLANCO (Italy)Sai Cosa C'è ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
J-AxSono un Fan ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
Fred De PalmaMano x mano ایتالیایی → انگلیسیایتالیایی → انگلیسی
AnnalisaUna finestra tra le stelle ایتالیایی → رومانیایی1ایتالیایی → رومانیایی
GazzelleDémodé ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Il TreFuori è notte ایتالیایی → انگلیسی3
4
1 رأی
ایتالیایی → انگلیسی
4
1 رأی
DeddyPensa a te ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ایتالیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Mr. Rain9.3 ایتالیایی → رومانیاییایتالیایی → رومانیایی
Rocco HuntUn bacio all'improvviso ایتالیایی → رومانیاییایتالیایی → رومانیایی
IramaLa genesi del tuo colore ایتالیایی → رومانیاییایتالیایی → رومانیایی