g's

تصویر g's
نام:
Nida (she/her)
تاریخ عضویت:
26.03.2021
نقش:
Member
امتیازها:
377
مشارکت‌ها:
37 ترجمه, 16 تشکر دریافت شده است, 1 درخواست ترجمه تکمیل کرده است for 1 member, 3 اصطلاح اضافه کرده است, 3 توضیح اصطلاح اضافه کرده است, 3 دیدگاه ارسال کرده ‌است, 1 حاشیه اضافه کرده است
علاقه‌مندی‌ها

Müzik dinlemek, metin yazmak, diksiyon çalışmaları ve tiyatro.

دربارۀ من

17 yaşında dil öğrencisiyim. Tercüme yeteneğimi geliştiriyorum. İstanbul'da yaşıyorum.

زبان‌ها
بومی
ترکی
سلیس و روان
انگلیسی
مطالعه‌شده
آلمانی
تماس با من

37 ترجمه توسط g's ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Deli GömleğiYalnızlığım ترکی → انگلیسیترکی → انگلیسی
Bikini KillTell Me So انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
Bikini KillThis Is Not A Test انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
Bikini KillTony Randall انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
Bikini KillWhite Boy انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
Bikini KillWhy انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
BratmobileGimme Brains انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
BratmobileCool Schmool انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
Unlucky Morpheuskyo no koibito انگلیسی, ژاپنی → ترکیانگلیسی, ژاپنی → ترکی
BAND-MAIDChoose me ژاپنی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
ژاپنی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
BAND-MAIDDaydreaming انگلیسی, ژاپنی → ترکیانگلیسی, ژاپنی → ترکی
Maximum the HormoneWHAT'S UP PEOPLE ژاپنی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
ژاپنی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Maximum the HormoneWHAT'S UP PEOPLE ژاپنی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
ژاپنی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
Death Note (OST)What's up, people?! ژاپنی → ترکیژاپنی → ترکی
GigaPヒビカセ (Hibikase) ژاپنی → ترکیژاپنی → ترکی
GigaPReady Steady ژاپنی → ترکیژاپنی → ترکی
awfultuneIm Too in My Head انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
awfultuneWe Dont Work Anymore انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
awfultuneRedesign انگلیسی → ترکی
4 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → ترکی
4 تشکر دریافت شده است
awfultuneMaggot Belly انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultunel​etting you in انگلیسی → ترکی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → ترکی
2 تشکر دریافت شده است
awfultuneI Cry انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneYou Look Rly Cute انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneI Don’t Wanna Be Ur Friend انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneGrace انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneGlue Stick انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneDad Song انگلیسی → انگلیسیانگلیسی → انگلیسی
awfultuneBye Ily انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
awfultuneBuds انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneDear Penpal انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultunebandaids, bruises, and bullshit انگلیسی → ترکی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → ترکی
2 تشکر دریافت شده است
awfultuneBoys Will Be Girls انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
awfultuneSweating انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneI Want to Be Normal انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneAll the Luv in My Sick Heart انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
awfultuneCherry Blossom انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
My Chemical RomanceDead! S,Rانگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی