h4n

تصویر h4n
نام:
oguz
تاریخ عضویت:
04.12.2019
نقش:
Junior Member
امتیازها:
56
مشارکت‌ها:
12 ترجمه, 31 تشکر دریافت شده است, 2 دیدگاه ارسال کرده ‌است
زبان‌ها
بومی
ترکی
سلیس و روان
ترکی
مطالعه‌شده
انگلیسی
تماس با من

12 ترجمه توسط h4n ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
bülowFirst Place انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
Lil XanLife Sucks انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
jxdnWANNA BE انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
BastilleDistorted Light Beam انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
Lukas GrahamWhere I'm From انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
G-EazyHate The Way انگلیسی → ترکی
9 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → ترکی
9 تشکر دریافت شده است
Machine Gun Kellynothing inside انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
Machine Gun Kellydrunk face انگلیسی → ترکی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → ترکی
2 تشکر دریافت شده است
Jess Glynne123 انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
Why Don't WeFallin’ (Adrenaline) انگلیسی → ترکیانگلیسی → ترکی
G-EazyA Very Strange Time انگلیسی → ترکی
5 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → ترکی
5 تشکر دریافت شده است
G-EazyI Wanna Rock انگلیسی → ترکی
5 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → ترکی
5 تشکر دریافت شده است