N. G.

تصویر N. G.
نام:
N. G.
تاریخ عضویت:
08.06.2021
نقش:
Junior Member
امتیازها:
111
مشارکت‌ها:
11 ترجمه, 15 تشکر دریافت شده است, 11 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 11 عضو, 1 درخواست رونویسی تکمیل کرده است
زبان‌ها
بومی
فرانسوی
مطالعه‌شده
انگلیسی, اسپانیایی
تماس با من

11 ترجمه توسط N. G. ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Hubert Clos LusHaīku. Penché sur une galaxie. فرانسوی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
فرانسوی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
DorothéeNicolas et Marjolaine فرانسوی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
فرانسوی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
EsmeBestia salvaje انگلیسی, اسپانیایی → فرانسویانگلیسی, اسپانیایی → فرانسوی
BlondieMaria انگلیسی → فرانسویانگلیسی → فرانسوی
Sarah Maria SanderDear Mr. President Putin انگلیسی → فرانسوی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → فرانسوی
2 تشکر دریافت شده است
The StrutsKiss This انگلیسی → فرانسویانگلیسی → فرانسوی
OdezenneSouffle le vent فرانسوی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
فرانسوی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Blind ChannelMy Heart Is A Hurricane انگلیسی → فرانسوی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → فرانسوی
1 تشکر دریافت شده
Amay LaoniArbre فرانسوی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
فرانسوی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Bella PoarchBuild A B*tch انگلیسی → فرانسوی
5 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → فرانسوی
5 تشکر دریافت شده است
Édith PiafLes Amants d'un jour فرانسوی → اسپانیاییفرانسوی → اسپانیایی