nmfellow

تصویر nmfellow
تاریخ عضویت:
28.05.2021
نقش:
Member
امتیازها:
120
مشارکت‌ها:
12 ترجمه, 15 تشکر دریافت شده است, 6 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 6 عضو, left 1 comment
زبان‌ها
تماس با من

12 ترجمه توسط nmfellow ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Loco EscritoMamacita اسپانیایی → انگلیسیاسپانیایی → انگلیسی
J BalvinOTRO FILI اسپانیایی → انگلیسی2
5 تشکر دریافت شده است
اسپانیایی → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
Natti NatashaYa lo sé اسپانیایی → انگلیسیاسپانیایی → انگلیسی
Grupo ExtraMe emborracharé اسپانیایی → انگلیسیاسپانیایی → انگلیسی
J BalvinBaby اسپانیایی, ایتالیایی → انگلیسیاسپانیایی, ایتالیایی → انگلیسی
OzunaUna Locura اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Rauw AlejandroEl efecto اسپانیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
اسپانیایی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Manuel TurizoLa nota اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
El Super TríoLa ficha marcada اسپانیایی → انگلیسیاسپانیایی → انگلیسی
Sen Senraeuforia اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Ricky MartinQué Rico Fuera اسپانیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
اسپانیایی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
Marc SeguíTiroteo (Remix) اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
اسپانیایی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده