Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

osmanth

تاریخ عضویت:
29.08.2021
نقش:
Senior Member
امتیازها:
844
مشارکت‌ها:
80 ترجمه, 80 ترانه, 75 تشکر دریافت شده است, 31 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 22 عضو, 2 درخواست رونویسی تکمیل کرده است, 5 دیدگاه ارسال کرده ‌است
زبان‌ها
بومی
چینی, انگلیسی
Intermediate
چینی (کانتونی), روسی
مبتدی
آلمانی, ژاپنی, کره‌ای, لاتین, اسپانیایی
تماس با من

80 ترجمه توسط osmanth ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Hebe Tien 烏托邦 (Wū tuō bāng) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Tang Dynasty月梦 (Moon Dreams) Pچینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Wang YirenCall Call انگلیسی, چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی, چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Dongguan Electric Eel你说你喜欢的是感觉 (nǐ shuō nǐ xǐ huān de shì gǎn jué) چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Mandy Sa霜雪千年 (Shuāng Xuě Qiān Nián) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
(G)I-DLEOh my god (Chinese version) چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Lexie Liu好吗, 好啦, 好吧 (OK, OK, OK) (hǎo ma, hǎo la, hǎo ba) انگلیسی, چینی → انگلیسیانگلیسی, چینی → انگلیسی
Akini Jing人 Ren (rén) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Akini Jing骨头 (Over the Bones) چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
jiafeng未来不是那样的 The Future Is Not Like That (wèi lái bù shì nà yàng de) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Faye Wong棋子 (Qí zǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Faye Wong只愛陌生人 (Zhǐ ài mò shēng rén) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Chyi Chin夜夜夜夜 (Yè yè yè yè) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
CrestWonderholic چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Jay Chou土耳其冰淇淋 (Tǔ ěr qí bīng qí lín) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jay Chou四季列車 (Sì jì liè chē) [Four Seasons Train] چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jay Chou還在流浪 (hái zài liú làng) چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Faye Wong無常 (Wú cháng) چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Faye Wong色诫 (sè jiè) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Faye Wong掙脫 (Zhēng tuō) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Jay Chou最偉大的作品 (Zuìwěidà de Zuòpǐn) چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Jay Chou免費教學錄影帶 (Miǎnfèi jiào xué lùyǐng dài) [Free Tutorial Video] چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jay Chou嘻哈空姐 [Hip-hop Flight Attendant] (Xī hā kōng jiě) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
jiafeng微博战争 Twitter War (wēi bó zhàn zhēng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Tong Yan一个女王 (Yī gè nǚ wáng) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Sarah Wong 午夜探戈 (Ng ye taam gwo) چینی (کانتونی) → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی (کانتونی) → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
jiafeng陪你玩手機 FaceTime Love (péi nǐ wán shǒu jī) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
jiafeng可爱没用 Useless Cuteness (kě ài méi yòng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
jiafeng愛你愛到 (ài nǐ ài dào) چینی, انگلیسی → انگلیسیچینی, انگلیسی → انگلیسی
jiafeng世界卑 World Class Humble (shì jiè bēi) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
jiafeng我在故宫修电脑 (wǒ zài gù gōng xiū diàn nǎo) چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
jiafeng圓寂少女 Parinirvana Shoujo (yuán jì shǎo nǚ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Zhou Xun幸福花园 (Xìngfú huāyuán) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
IC3PEAKЕщё (Yeshchyo) روسی → چینیروسی → چینی
IC3PEAKTRRST انگلیسی, روسی → چینیانگلیسی, روسی → چینی
IC3PEAKУ меня нет друзей (U menya net druzey) روسی → چینیروسی → چینی
Jay Chou夜的第七章 [Chapter Seven] (Yè de dì qī zhāng) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Tarja TurunenIn for a Kill انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
EvanescenceLose Control انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
Within TemptationAngels انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
The CureBloodflowers انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
Within TemptationFaster انگلیسی → چینی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی → چینی
2 تشکر دریافت شده است
Regina SpektorRejazz انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
GarbageMilk انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
Kate BushJames and the Cold Gun انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
Kate BushWuthering Heights انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
GarbageNight Drive Loneliness انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
CocoRosieTekno Love Song انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
GarbageI Think I'm Paranoid Sانگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
Faye Wong香奈儿 (Xiāng nài ér) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Jay Chou藍色風暴 ( Lán sè fēng bào) [Blue Storm] چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Jay Chou哪裡都是你 (Nǎlǐ dōu shì nǐ) [You are everywhere] چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Jay Chou伊斯坦堡 (Yī sī tǎn bǎo) [Istanbul] چینی → انگلیسی1
5
1 رأی, 2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
5
1 رأی, 2 تشکر دریافت شده است
Goo Goo DollsIris انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
Tori AmosYes, Anastasia انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
Tori Amosi can't see New York انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
Tori AmosCruel انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی