Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Parkour Panda

نام:
Tony J
تاریخ عضویت:
20.02.2022
نقش:
Member
امتیازها:
262
مشارکت‌ها:
25 ترجمه, 8 ترانه, 9 تشکر دریافت شده است, 4 درخواست ترجمه تکمیل کرده است for 1 member, left 1 comment

Active

علاقه‌مندی‌ها

Double majoring in Political Science and International Relations/Studies, going for Law School after bachelor degree.

دربارۀ من

Current senior in high school, 1500+ hours in CSGO, Not professional Overwatch Gamer, Member of several school organizations, Left Wing Politician, Hate chocolate, my fashion is inspired by a Russian mafia, I want to work at Best Buy, GTAV npc certificate received.

زبان‌ها
بومی
چینی
سلیس و روان
انگلیسی
Intermediate
اسپانیایی
مبتدی
ایتالیایی, ژاپنی, روسی
تماس با من

25 ترجمه توسط Parkour Panda ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Eric Chou离开你以后 (lí kāi nǐ yǐ hòu) S,Rچینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Li Ronghao不遗憾 چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
JJ Lin最好是 (So be it) (zuì hǎo shì) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
JJ Lin爱笑的眼睛 (ài xiào de yǎn jīng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
JJ Lin學不會 (Never Learn) (xué bù huì) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
JJ Lin关键词 (The Key) (guān jiàn cí) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jay Chou時光機 (Shí guāng jī) [Time Machine] چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jay Chou給我一首歌的時間 (Give me the time of a song) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jay Chou園遊會 (Yuán yóu huì) [Fun Fair] چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jay Chou半島鐵盒 (Bàn dǎo tiě hé) [Peninsula Ironbox] چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Akin Blue Whispers چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Ele Yan夏夜最后的烟火 (xià yè zuì hòu de yān huǒ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
LauvMean It انگلیسی → چینیانگلیسی → چینی
Ele Yan某年某月某天 (mǒu nián mǒu yuè mǒu tiān) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Eric Chou受够 (Enough) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
队长 YoungCaptain哪里都是你 (nǎ lǐ dōu shì nǐ) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Eric Chou我很快乐 (I'm Happy) (Wǒ hěn kuàilè) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
队长 YoungCaptainNUNA چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Jay Chou愛你沒差 (Ài nǐ méi chà) [Love you, no matter what] چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Eric Chou终于了解自由 (Freedom) (Zhong Yu Liao Jie Zi You) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Xiao GuiGOOD NIGHT چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Joker Xue 刚刚好 (Gāng Gāng Hǎo) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Eric Chou至少我还记得 (At Least I Remember) (Zhi Shao Wo Hai Ji De) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
队长 YoungCaptain11 (11) چینی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
JJ Lin交换余生 (No Turning Back) (jiāo huàn yú shēng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی