Paul Dini

تصویر Paul Dini
نام:
paul
تاریخ عضویت:
03.05.2021
نقش:
مبتدی
امتیازها:
21
مشارکت‌ها:
2 ترجمه, 1 تشکر دریافت شده, 1 درخواست ترجمه تکمیل کرده است for 1 member, 2 دیدگاه ارسال کرده ‌است
زبان‌ها
بومی
زبانهای بومی (مکزیک)
سلیس و روان
پرتغالی, ایتالیایی
مطالعه‌شده
آلمانی
تماس با من

2 ترجمه توسط Paul Dini ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Rick and Morty (OST)The Rick Dance انگلیسی → ایتالیاییانگلیسی → ایتالیایی
Jerry Heil#Бомба_Ракета_Пушка_Гранада (#Bomba_Raketa_Pushka_Hranada) انگلیسی, اوکراینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی, اوکراینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده