Seitoshi

تصویر Seitoshi
نام:
Rei
تاریخ عضویت:
20.06.2020
نقش:
Junior Member
امتیازها:
56
مشارکت‌ها:
6 ترجمه, 2 نویسه‌گردانی, 39 تشکر دریافت شده است, 20 درخواست رونویسی تکمیل کرده است, left 1 comment

Seitoshi

زبان‌ها
بومی
ترتیب بر اساس ترکی
سلیس و روان
ترتیب بر اساس انگلیسی
مطالعه‌شده
ترتیب بر اساس ژاپنی
تماس با من

6 ترجمه توسط Seitoshi ارسال شده است, 2 نویسه‌گردانی توسط Seitoshi ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
MarshmelloSpotlight انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → ترکی
1 تشکر دریافت شده
TAEMINI'm Crying Cانگلیسی, ژاپنی → ترکی4
6 تشکر دریافت شده است
انگلیسی, ژاپنی → ترکی
6 تشکر دریافت شده است
MUCCガロ (Garo) (Garo) ژاپنی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
ژاپنی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
MUCCVampire ژاپنی → نویسه‌گردانی2
1 تشکر دریافت شده
ژاپنی → نویسه‌گردانی
1 تشکر دریافت شده
TAEMIN世界で一番愛した人 [The Person I Loved Most in This World] (Sekaide Ichiban Aishitahito) ژاپنی → ترکی3
6 تشکر دریافت شده است
ژاپنی → ترکی
6 تشکر دریافت شده است
TAEMINUnder My Skin Pژاپنی → ترکی2
10 تشکر دریافت شده است
ژاپنی → ترکی
10 تشکر دریافت شده است
TAEMIN눈꽃 (Snow Flower) (nunkkoch) Pکره ای → ترکی
8 تشکر دریافت شده است
کره ای → ترکی
8 تشکر دریافت شده است
Jonghyun벽난로 (Fireplace) Cکره ای → ترکی
6 تشکر دریافت شده است
کره ای → ترکی
6 تشکر دریافت شده است