Valenci

تصویر Valenci
تاریخ عضویت:
18.07.2021
نقش:
Member
امتیازها:
302
مشارکت‌ها:
30 ترجمه, 1 transliteration, 50 تشکر دریافت شده است, 8 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 7 عضو, left 1 comment
زبان‌ها
سلیس و روان
چینی, چینی (کانتونی), انگلیسی, اسپانیایی
تماس با من

30 ترجمه توسط Valenci ارسال شده است, 1 transliteration posted by Valenciجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Queen Sea Big Shark猛犸 (Mammoth) چینی → اسپانیاییچینی → اسپانیایی
Queen Sea Big Shark猛犸 (Mammoth) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Eason Chan十年 (Shí nián) چینی → اسپانیاییچینی → اسپانیایی
Eason Chan十年 (Shí nián) چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Eason Chan明年今日 (Ming nin gam yat) چینی (کانتونی) → اسپانیاییچینی (کانتونی) → اسپانیایی
Eason Chan明年今日 (Ming nin gam yat) چینی (کانتونی) → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی (کانتونی) → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
GorillazRhinestone eyes انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
انگلیسی → چینی
1 تشکر دریافت شده
Ariel Lin翅膀 (Chìbǎng) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Paula Tsui喜气洋洋 (Hei hei yeung yeung) چینی (کانتونی) → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی (کانتونی) → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Charlie Zhou我是你的谁 (wǒ shì nǐ de shéi) چینی → انگلیسی1
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Joanna Wang有你的快樂 (yǒu nǐ de kuài lè) چینی → اسپانیاییچینی → اسپانیایی
Joanna Wang有你的快樂 (yǒu nǐ de kuài lè) چینی → نویسه‌گردانیچینی → نویسه‌گردانی
Joanna Wang有你的快樂 (yǒu nǐ de kuài lè) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Winnie Hsin領悟 (Lǐng wù) چینی → اسپانیاییچینی → اسپانیایی
Beyond 海阔天空 (Hoi fut tin hung) چینی (کانتونی) → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
چینی (کانتونی) → اسپانیایی
4 تشکر دریافت شده است
Anita Mui親密愛人 (Qīn mì ai rén) چینی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
چینی → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
Beyond 喜歡你 (Hei fun nei) چینی (کانتونی) → اسپانیاییچینی (کانتونی) → اسپانیایی
Teresa Teng我和你 (wǒ hé nǐ) چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Faye Wong容易受傷的女人 (Yung yi sau seung dik neui yan) چینی (کانتونی) → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
چینی (کانتونی) → اسپانیایی
1 تشکر دریافت شده
Faye Wong容易受傷的女人 (Yung yi sau seung dik neui yan) چینی (کانتونی) → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
چینی (کانتونی) → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
The Gala追梦赤子心 (zhuī mèng chì zi xīn) چینی → اسپانیایی
3 تشکر دریافت شده است
چینی → اسپانیایی
3 تشکر دریافت شده است
The Gala追梦赤子心 (zhuī mèng chì zi xīn) چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Anita Mui親密愛人 (Qīn mì ai rén) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Teresa Teng我只在乎你 (Wǒ zhǐ zài hū nǐ) چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Beyond 海阔天空 (Hoi fut tin hung) چینی (کانتونی) → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
چینی (کانتونی) → انگلیسی
5 تشکر دریافت شده است
CamiQuerida Rosa اسپانیایی → چینیاسپانیایی → چینی
Gege万树繁花 (Wàn shù fán huā) چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
Killer and Healer (OST)恨君不似江楼月 (Hèn jūn bù shì jiāng lóu yuè) چینی → انگلیسی1
4 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
Winnie Hsin味道 (Wèi dào) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Winnie Hsin領悟 (Lǐng wù) چینی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
چینی → انگلیسی
4 تشکر دریافت شده است
Beyond 喜歡你 (Hei fun nei) چینی (کانتونی) → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است
چینی (کانتونی) → انگلیسی
3 تشکر دریافت شده است