Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

xuen97

نام:
Xuen Lim 林明譞
تاریخ عضویت:
22.05.2020
نقش:
Super Member
امتیازها:
4223
مشارکت‌ها:
674 ترجمه, 14 نویسه‌گردانی, 149 تشکر دریافت شده است, 31 درخواست ترجمه تکمیل کرده است برای 20 عضو, 2 دیدگاه ارسال کرده ‌است, 2 حاشیه اضافه کرده است
علاقه‌مندی‌ها

I like surfing the Internet, listening to music, making music, eating and spending time doing nothing.

دربارۀ من

I'm a Singaporean engineer who loves doing things on the Internet on the sidelines.

زبان‌ها
بومی
چینی, انگلیسی
مطالعه‌شده
چینی (کانتونی), ژاپنی, کره ای
تماس با من

674 ترجمه توسط xuen97 ارسال شده است, 14 نویسه‌گردانی توسط xuen97 ارسال شده استجزییاتهمۀ ترجمه‌ها

هنرمندترجمهزبان‌هادیدگاه‌هااطلاعاتاطلاعاتsort ascending
Xiao Aqi从前说 (cóng qián shuō) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Greg Hsu一派輕鬆 (I Couldn't Care Less) (yī pài qīng sōng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Greg HsuSoufflé چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Chai Mingren牽著我的手 (Hold My Hand) (qiān zhe wǒ de shǒu) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Eric Chou14 天 (14 Days) (14 tiān) چینی, انگلیسی → انگلیسیچینی, انگلیسی → انگلیسی
The Long Ballad (OST)光的方向 (Guāng de fāng xiàng) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Yoga Lin完 , (Night of Weeping) (wán ,) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Xing Zheng不怪他 (Left Behind) (bù guài tā) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Eric Chen對不起,我愛你 (duì bù qǐ, wǒ ài nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Lovynn Kan最后一次 (zuì hòu yī cì) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Anni Hung解藥 (Antidote) (jiě yào) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jeff Chang做你的男人 (zuò nǐ de nán rén) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Joi Chua陪我看日出 (péi wǒ kàn rì chū) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Wayne Huang如果眼淚會說話 (If Tears Could Talk) (rú guǒ yǎn lèi huì shuō huà) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Hungyu Lin天蠍座 (Not Me) (tiān xiē zuò) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Legend of Awakening (OST)纸船 (Paper Boat) (Zhǐ chuán) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The Lifejourney永远都会在 (yǒng yuǎn dōu huì zài) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Ten Years Of Loving You (OST)陪你 (péi nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Ten Years Of Loving You (OST)我想用力忘記你 (Wǒ xiǎng yòng lì wàng jì nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
A-Lin抱歉 我不抱歉 (I'm Not Sorry) (bào qiàn wǒ bù bào qiàn) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Tanya ChuaBluebirds چینی, انگلیسی → انگلیسیچینی, انگلیسی → انگلیسی
Tanya Chua出走 (Depart) (chū zǒu) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Live Your Dreams (OST)是谁 (shì shéi) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
CTRL (OST)反话 (fǎn huà) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Crouching Tiger Hidden Ghost (OST)乱掉 (luàn diào) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
A Quest To Heal (OST)乱 (Confused) (luàn) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
My One in A Million (OST)就是你就是你 (jiù shì nǐ jiù shì nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
All Is Well (OST) [Taiwan/Singapore]最壞的最好 (The Best During the Worst) (zuì huài de zuì hǎo) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
All Is Well (OST) [Taiwan/Singapore]人間失格 (Unhuman) (rén jiān shī gé) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
You Can Be An Angel 3 (OST)守护你的善良 (Guardian Angel) (shǒu hù nǐ de shàn liáng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Reach For The Skies (OST)和你交换你的不安 (Taking Away Your Insecurities) (hé nǐ jiāo huàn nǐ de bù ān) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
When Duty Calls (OST)以为的以为 (Thought That) (yǐ wèi de yǐ wèi) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
When Duty Calls (OST)以刚克刚 (yǐ gāng kè gāng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Dear DJ (OST)是爱呀,哈利 (It's Love, Harry) (shì ài ya, hā lì) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
If Only I Could (OST)最美的时光 (zuì měi de shí guāng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The Journey: Our Homeland (OST)梦里家园 (mèng lǐ jiā yuán) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The Dream Makers II (OST)终于 (zhōng yú) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
118 (OST)够力够力 (gòu lì gòu lì) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The Journey: Tumultuous Times (OST)信·约 (xìn·yuē) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The Dream Makers (OST)幸福不难 (xìng fú bù nán) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
96°C Café (OST)啡情歌 (fēi qíng gē) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The Journey: A Voyage (OST)家乡 (jiā xiāng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
A Song to Remember (OST)星洲之夜 (xīng zhōu zhī yè) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Devotion (OST)倔强 (jué jiàng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Hungyu Lin戀愛是選擇題由你 (liàn ài shì xuǎn zé tí yóu nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Hungyu Lin我也明白 (Love Lost) (wǒ yě míng bái) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Wayne Huang我的飛翔 (Fly Freely) (wǒ de fēi xiáng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Let's Go Crazy on LIVE! (OST)如何忘記你 (How Could I Forget About You) (rú hé wàng jì nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Julia Wu七十億分之一 (1/7(10^9)) (qī shí yì fēn zhī yī) چینی, انگلیسی → انگلیسیچینی, انگلیسی → انگلیسی
Julia Wu萬年 (Ten Thousand Years) (wàn nián) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Tears on Fire (OST)因為是你 (Just Stay With Me) (yīn wèi shì nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Cheer Chen殘缺的彩虹 (Imperfect Rainbow) (cán quē de cǎi hóng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Kim Jong-kook我的爱不用还 (wǒ de ài bù yòng huán) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Kim Jong-kook恨幸福来过 (hèn xìng fú lái guò) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
JJ LinStay With You چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Angela Chang還 (Return) (huán) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Angela Chang不害怕 (I'm Not Afraid) (bù hài pà) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Mosaic (China)回到未来 (huí dào wèi lái) چینی, انگلیسی → انگلیسی1
1 تشکر دریافت شده
چینی, انگلیسی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Mosaic (China)Dancing Girl چینی, انگلیسی → انگلیسیچینی, انگلیسی → انگلیسی
The Lifejourney逝去的歌 (shì qù de gē) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Nasi Li美麗舊世界 (After Utopia) (měi lì jiù shì jiè) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Nasi LiI'm Not A Little Girl چینی, انگلیسی → انگلیسیچینی, انگلیسی → انگلیسی
Aaron Yan摩登原始人 (Metropolis) (mó dēng yuán shǐ rén) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Julia Wu你是不是有點動心 (Touched) (nǐ shì bù shì yǒu diǎn dòng xīn) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Lin Xiaoke企鹅 (qǐ é) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
J.zen下世纪初雪 (xià shì jì chū xuě) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
My Star Bride (OST)温习 (wēn xí) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jocie Guo二人同行 (èr rén tóng xíng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Andy Hui上弦月 (shàng xián yuè) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Joker Xue 违背的青春 (wéi bèi de qīng chūn) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Joker Xue 慢半拍 (màn bàn pāi) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Joker Xue 怪咖 (guài kā) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Kelly Cheng這世界少不了你 (Incomplete Without You) (zhè shì jiè shǎo bù le nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
We Best Love: No. 1 For You (OST)Will You Be My Love~問問 (Wèn wèn) انگلیسی, چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
انگلیسی, چینی → انگلیسی
2 تشکر دریافت شده است
Ivy Lee烏雲日記 (wū yún rì jì) چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
چینی → انگلیسی
1 تشکر دریافت شده
Feng Ze邊緣人格 (Never Good Enough) (biān yuán rén gé) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Boon Hui Lu做你的太陽 (Be Your Sunshine) (zuò nǐ de tài yáng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
JJ Lin裹著心的光 (Light of Sanctuary) (guǒ zhe xīn de guāng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The LifejourneyBye Bye چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
The Lifejourney于是我不再唱歌 (yú shì wǒ bù zài chàng gē) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jocie Guo一百种孤独的理由 (Yī bǎi zhǒng gū dú de lǐ yóu) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Jocie Guo我會一直想你 (wǒ huì yī zhí xiǎng nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Crescendo (OST)快乐年轻人 (kuài lè nián qīng rén) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Crescendo (OST)静静看着你 (jìng jìng kàn zhe nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Crescendo (OST)好想告诉你 (hǎo xiǎng gào sù nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Show Luo愛不單行 (You Won't Be Alone) (ài bù dān xíng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Ring長大了以後 (Fake Adult) (zhǎng dà le yǐ hòu) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
163 bracesOIK چینی, انگلیسی → انگلیسیچینی, انگلیسی → انگلیسی
Hungyu Lin想把空白的日子留給你 (Save My Days Off For You) (xiǎng bǎ kōng bái de rì zi liú gěi nǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Hungyu Lin你怎麼來了 (Thank You For Coming) (nǐ zěn me lái le) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Animal Whisper (OST)無名花 (Selfless Love) (wú míng huā) چینی, اندوزیایی → انگلیسیچینی, اندوزیایی → انگلیسی
Endless Love (OST) [Taiwan]想念是最遠的旅行 (As Far As I Can Go By Missing You) (xiǎng niàn shì zuì yuǎn de lǚ xíng) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Endless Love (OST) [Taiwan]幸福藏在哪裡 (The Hidden Happiness) (xìng fú cáng zài nǎ lǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Xing Zheng陽台 (Rover on the Balcony) (yáng tái) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Xing Zheng過於喧囂的孤獨 (Too Loud a Solitude) (guò yú xuān xiāo de gū dú) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Xing Zheng雨季不再來 (Goodbye! Rainy Days) (yǔ jì bù zài lái) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
HIStory4: Close to You (OST)唯一想了解的人 (The Only One I Wanna Know) (Wéi yī xiǎng le jiě de rén) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
HIStory4: Close to You (OST)遺失的靈魂 (Lost Soul) (Yí shī de líng hún) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Miu Chu昨天的自己 (Step to the Future) (zuó tiān de zì jǐ) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی
Miu Chu我懂你的獨特 (wǒ dǒng nǐ de dú tè) چینی → انگلیسیچینی → انگلیسی

Pages