تبلیغات

Turn! Turn! Turn! (To Everything there is a season) ( ترجمۀ صربستانی)

انگلیسی
انگلیسی
A A

Turn! Turn! Turn! (To Everything there is a season)

To everything - Turn! Turn! Turn!
There is a season - Turn! Turn! Turn!
And a time to every purpose under heaven
 
A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep
 
To everything - Turn! Turn! Turn!
There is a season - Turn! Turn! Turn!
And a time to every purpose under heaven
 
A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones
A time to gather stones together
 
To everything - Turn! Turn! Turn!
There is a season - Turn! Turn! Turn!
And a time to every purpose under heaven
 
A time of love, a time of hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace
A time to refrain from embracing
 
To everything - Turn! Turn! Turn!
There is a season - Turn! Turn! Turn!
And a time to every purpose under heaven
 
A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time for love, a time for hate
A time for peace, I swear it's not too late!
 
ارسال‌شده توسط malucamaluca در تاریخ پنج‌شنبه, 09/10/2014 - 13:57
آخرین ویرایش توسط malucamaluca در تاریخ جمعه, 03/04/2015 - 00:20
دیدگاه ارسال‌کننده:
ترجمۀ صربستانیصربستانی
تراز پاراگراف‌ها

Хајде, Хајде, Хајде (За све постоји сезона)

За све (Хајде, Хајде, Хајде)
Постоји сезона (Хајде, Хајде, Хајде)
И време за сваку намену, под Небом
 
Време за рађање, време за умирање
Време за садњу, време за бербу
Време за убијање, време за лечерње
Време за смејање, време за плакање
 
За све (Хајде, Хајде, Хајде)
Постоји сезона (Хајде, Хајде, Хајде)
И време за сваку намену, под Небом
 
Време за градњу, време за рушење
Време за плес, време за тугу
Време за каменовање, време за скупљање камења
 
За све (Хајде, Хајде, Хајде)
Постоји сезона (Хајде, Хајде, Хајде)
И време је да сваку намену, под Небом
 
Време љубави, време мржње
Време рата, време мира
Време за загрљај, време за уздржавање од загрљаја
 
За све (Хајде, Хајде, Хајде)
Постоји сезона (Хајде, Хајде, Хајде)
И време за сваку намену, под Небом
 
Време за победу, време за пораз
Време за цепање, време за шивење
Време љубави, време мржње
Време за мир, кунем се да није прекасно
 
تشکر!

Plagiarize at will

ارسال‌شده توسط Рајко БорићРајко Борић در تاریخ چهارشنبه, 16/06/2021 - 17:56
Pete Seeger: سه مورد برتر
اصطلاح‌های موجود در ترانۀ "Turn! Turn! Turn! ..."
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history