The Untamed (OST) متن ترانه

The Untamed (OST)
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
不忘 (Bù Wàng)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی
اوکراینی
ترکی #1 #2
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2
不枉 (Bù Wǎng)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی
ترکی
不由 (Bù Yóu)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی
ترکی
روسی
多恨生 (Duō Hèn Shēng)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی
ترکی
روسی
孤城 (Gū Chéng)چینی
陈情令国风音乐专辑
اسپانیایی
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
恨别 (Hèn Bié)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی #1 #2
意难平 (Yì Nán Píng)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی #1 #2
ترکی
خمری
无羁 (Wú Jī) (Duet version)چینی
陈情令国风音乐专辑
اسپانیایی
انگلیسی #1 #2 #3
اوکراینی
ترکی
روسی
فارسی
فرانسوی
نویسه‌گردانی
曲尽陈情 (Qū Jìn Chén Qíng)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی
پرتغالی
最是少年不可欺 (Zuì Shì Shǎo Nián Bù Kě Qī)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
永隔 (Yǒng Gé)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی #1 #2
ترکی
清河诀 (Qīng Hé Jué)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی
ترکی
疏林如有诉 (Shū Lín Rú Yǒu Sù)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی
ترکی
荒城渡 (Huāng Chéng Dù)چینی
陈情令国风音乐专辑
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
赤子 (Chì Zǐ)چینی
陈情令国风音乐专辑
انگلیسی #1 #2
ترکی
مرتبط با The Untamed (OST)توضیحات
Grandmaster of Demonic Cultivation (OST)هنرمندA donghua series also based on the novel Mo Dao Zu Shi.
Grand Master of Demonic Cultivation (Radio Drama) (OST)هنرمندBoth are based on the same book.
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history