تبلیغات

Vi är för alltid ( ترجمۀ پرتغالی)

نمونه‌خوانی درخواست شده
ترجمۀ پرتغالیپرتغالی
A A

Nós somos para sempre

História, tudo se trata de nossa história
Todos aqueles que caminhavam contra a corrente
Aqueles que seguiram seu próprio caminho
 
Sonhos
Tudo se trata de nossos sonhos
Quando nós sonhadores paramos de sonhar
Vocês ainda têm outros sonhos?
 
Eles vão cantar músicas sobre nós
Nós somos para sempre
Eles vão fazer filmes sobre nós
Nós somos para sempre
Eles escreverão livros sobre nós
Você e eu para sempre
Para sempre
Eles vão cantar músicas sobre nós
Então, como agora, para sempre
Então, como agora, para sempre
 
Mas nós esquecemos
Sim, Deus, com que facilidade esquecemos
O que nos levou, deu a centelha
Como as estrelas que já fomos
História, tudo é sobre nossa história
Então, por favor caminhe contra a corrente
Sim, siga seu próprio caminho
 
Eles vão cantar músicas sobre nós
Nós somos para sempre
Eles vão fazer filmes sobre nós
Nós somos para sempre
Eles escreverão livros sobre nós
Você e eu para sempre
Para sempre
Eles vão cantar músicas sobre nós
Então, como agora, para sempre
Então, como agora, para sempre
 
É você e eu para sempre
Você e eu para sempre, para sempre...
 
Só estou brincando: ninguém vai escrever livros
Só estou brincando: ninguém vai fazer filmes
Só estou brincando: ninguém vai
cantar músicas sobre nós
Não haverá músicas sobre nós...
 
Cante músicas sobre nós
Nós somos para sempre
Por favor, faça filmes sobre nós
Nós somos para sempre
Vocês devem escrever livros sobre nós
Você e eu para sempre
Vocês devem cantar músicas sobre nós
Então, como agora, para sempre
Então, como agora, para sempre
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط rhjortrhjort در تاریخ شنبه, 18/11/2017 - 01:01
نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
سوئدی
سوئدی
سوئدی

Vi är för alltid

دیدگاه‌ها
Read about music throughout history