تبلیغات

Vukovi s Romanije ( ترجمۀ چینی)

Vukovi s Romanije

Idu Srbi preko
Romanije gore
Otadžbinu svoju brane
Trobojnice srpske
Svuda se vijore
(x2)
 
Vukovi s Romanije
Svi hrabri mladići
Za krst časni i slobodu
Zaklinju se Bogu
(x2)
 
Vukovi će braniti
Romaniju goru
Svaku stopu zemlje svoje
Republiku srpsku
Otadžbinu svoju
(x2)
 
Vukovi s Romanije
Svi hrabri mladići
Za krst časni i slobodu
Zaklinju se Bogu
(x2)
 
Na Crvenić stijenama
Trobojnica srpska
Zakleli se se romanijci
Nikad ovo neće
Biti zemlja Turska
(x2)
 
Vukovi s Romanije
Svi hrabri mladići
Za krst časni i slobodu
Zaklinju se Bogu
(x2)
 
ترجمۀ چینیچینی
تراز پاراگراف‌ها

来自罗曼尼亚的狼

塞族人正前进穿过
罗曼尼亚山
他们保卫着祖国
塞尔维亚的三色旗
飘扬在各处
塞族人正前进穿过
罗曼尼亚山
他们保卫着祖国
塞尔维亚的三色旗
飘扬在各处
 
来自罗曼尼亚的狼
(他们)所有人是勇敢而年轻
为了荣誉和自由的十字架
他们向上帝起誓
来自罗曼尼亚的狼
(他们)所有人是勇敢而年轻
为了荣誉和自由的十字架
他们向上帝起誓
 
“狼群”将保卫
罗曼尼亚山
和他们的祖国
塞族共和国的每一寸土地
“狼群”将保卫
罗曼尼亚山
和他们的祖国
塞族共和国的每一寸土地
 
来自罗曼尼亚的狼
(他们)所有人是勇敢而年轻
为了荣誉和自由的十字架
他们向上帝起誓
来自罗曼尼亚的狼
(他们)所有人是勇敢而年轻
为了荣誉和自由的十字架
他们向上帝起誓
 
红色的岩石上
(飘扬着)塞尔维亚的三色旗
罗曼尼亚人起誓
他们绝不会
让这里成为土耳其人的领土
红色的岩石上
(飘扬着)塞尔维亚的三色旗
罗曼尼亚人起誓
他们绝不会
让这里成为土耳其人的领土
 
来自罗曼尼亚的狼
(他们)所有人是勇敢而年轻
为了荣誉和自由的十字架
他们向上帝起誓
来自罗曼尼亚的狼
(他们)所有人是勇敢而年轻
为了荣誉和自由的十字架
他们向上帝起誓
 
تشکر!
1 تشکر دریافت شده
ارسال‌شده توسط Barbarossa DavideBarbarossa Davide در تاریخ شنبه, 18/09/2021 - 17:53
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history