WayV متن ترانه

متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
Action Figureانگلیسی, چینی
Kick Back - The 3rd Mini Album
ترکی
روسی
انگلیسی
اوکراینی
فرانسوی
After Midnightانگلیسی, چینی
Awaken The World
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
چکوسلاواکی
Bad Aliveانگلیسی, چینی
Awaken The World
انگلیسی
ترکی
روسی
چکوسلاواکی
ژاپنی
Bad Alive (English Ver.)انگلیسی, چینی, کره ای
Bad Alive (English Ver.)
ترکی
روسی
چکوسلاواکی
Electric Heartsانگلیسی, چینی
Awaken The World
انگلیسی #1 #2
اوکراینی
ترکی #1 #2
روسی #1 #2
پرتغالی
Good Timeانگلیسی, چینی
Kick Back - The 3rd Mini Album
روسی
فرانسوی
Kick Back (Korean Ver.)انگلیسی, کره ای
Kick Back - The 3rd Mini Album
Love Talk (English Version)انگلیسی
Love Talk
اسپانیایی
اندوزیایی
ایتالیایی
ترکی #1 #2
روسی #1 #2
فرانسوی
فنلاندی
نویسه‌گردانی
هلندی
پرتغالی
چکوسلاواکی
عربی
Only Humanانگلیسی, چینی
Awaken The World
انگلیسی
ترکی
روسی
چکوسلاواکی
See The Vانگلیسیترکی
Stand By Meانگلیسی, چینی
Awaken The World
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
Turn Back Time (Korean Ver.)انگلیسی, کره ای
Turn Back Time (Korean Ver.)
ترکی
روسی
چکوسلاواکی
噩梦 (Come Back) (Èmèng)چینی
The Vision
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
多米诺 (Domino) (Duōmǐnuò)انگلیسی, چینی
Awaken The World
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی #1 #2 #3
کره ای
天空海 (Horizon) (Tiānkōng hǎi )چینی
Kick Back - The 3rd Mini Album
ترکی
روسی
فرانسوی
天选之城 (Moonwalk) (Tiān xuǎn zhī chéng)انگلیسی, چینی
Take Over The Moon
اندوزیایی
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی #1 #2
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
幸福遇见 (We go nanana) (Xìngfú yùjiàn)انگلیسی, چینی
Take Over The Moon
انگلیسی
ترکی
心心相瘾 (King of Hearts) (Xīnxīn xiāng yǐn)انگلیسی, چینی
Take Over The Moon
انگلیسی
ترکی
执迷 (Unbreakable) (Zhí mí)انگلیسی, چینی
Awaken The World
انگلیسی
ترکی
روسی
无翼而飞 (Take off) (Wú yì ér fēi)انگلیسی, چینی
Take Off
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی #1 #2 #3 #4
چکوسلاواکی
梦尽 (All For Love) (Mèng jǐn)انگلیسی, چینی
Kick Back - The 3rd Mini Album
انگلیسی
روسی
فرانسوی
梦想发射计划 (Dream Launch) (Mèngxiǎng fāshè jìhuà)چینی
The Vision; 无翼而飞(Take Off)
اسپانیایی
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
浪漫发酵 (Up From Here) (làng màn fā jiào)انگلیسی, چینی
Awaken The World
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی
爱不释手 (Let Me Love U) ( Àibùshìshǒu)انگلیسی, چینی
无翼而飞(Take Off)
انگلیسی
ترکی
روسی
理所当然 (regular) (Lǐsuǒdāngrán)چینی, انگلیسی
The Vision
انگلیسی #1 #2
ترکی
روسی
نویسه‌گردانی
真实谎言 (Say it) (Zhēnshí huǎngyán)انگلیسی, چینی
无翼而飞(Take Off)
انگلیسی
تاجیک
ترکی
روسی
秘境 (Kick Back) (mì jìng)انگلیسی, چینی
Kick Back - The 3rd Mini Album
ازبکستانی
انگلیسی
ترکی
روسی
秘语 (Love talk) (Mì yǔ)انگلیسی, چینی
Take Over The Moon
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی #1 #2 #3
نویسه‌گردانی
چکوسلاواکی
فرانسوی
超越时空 (Turn Back Time) (chāoyuè shíkōng)انگلیسی, چینی
Awaken the World
اسپانیایی
انگلیسی
ترکی
روسی
هلندی
چکوسلاواکی
面对面 (Face to Face) (Miànduìmiàn)چینی
Take Over The Moon
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی
فرانسوی
黑夜日出 (Yeah yeah yeah) (Hēiyè rì chū)انگلیسی, چینی
Take Over The Moon
انگلیسی
اوکراینی
ترکی
روسی
مرتبط با WayVتوضیحات
NCTهنرمندWayV (威神V, WeiShen V) is the fourth sub-unit of NCT based in China making WayV the first sub-unit in NCT based out of Korea
Ten (NCT)هنرمندMain Dancer, Lead Vocalist
Lucas (NCT)هنرمندLead Rapper, Vocalist, Center
XiaojunهنرمندMain Vocalist
WayV-KUN&XIAOJUNهنرمندDuo
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history