تبلیغات

We're Good ( ترجمۀ کرواتی)

نمونه‌خوانی درخواست شده
انگلیسی
انگلیسی
A A

We're Good

[Verse 1]
I'm on an island
Even when you're close
Can't take the silence
I'd rather be alone
 
[Pre-Chorus]
I think it's pretty plain and simple
We gave it all we could
It's time I wave goodbye from the window
Let's end this like we should and say we're good
 
[Chorus]
We're not meant to be like sleeping and cocaine
So let's at least agree to go our separate ways
How can I judge you when you're with
Somebody else as long as you swear
You won't be pissed when I do it myself
Let's end it like we should and say we're good
 
[Verse 2]
No need to hide it
Come get what you want
This won't be a burden
If we both don't hold a grudge
 
[Pre-Chorus]
I think it's pretty plain and simple
We gave it all we could
It's time I wave goodbye from the window
Let's end this like we should and say we're good
 
[Chorus]
We're not meant to be like sleeping and cocaine
So let's at least agree to go our separate ways
How can I judge you when you're with
Somebody else as long as you swear
You won't be pissed when I do it myself
Let's end it like we should and say we're good
 
[Bridge]
Now you're holding this against me
Like I knew you would
I try my best to make this easy
So don't give me that look
Just say we're good
 
[Chorus]
We're not meant to be like sleeping and cocaine
So let's at least agree to go our separate ways
How can I judge you when you're with
Somebody else as long as you swear
You won't be pissed when I do it myself
Let's end it like we should and say we're good
 
ارسال‌شده توسط Antonio Cervera VillanuevaAntonio Cervera Villanueva در تاریخ چهارشنبه, 03/02/2021 - 17:17
آخرین ویرایش توسط florazinaflorazina در تاریخ جمعه, 12/02/2021 - 06:20
ترجمۀ کرواتیکرواتی
تراز پاراگراف‌ها

Sve je rješeno između nas

[Strofa 1]
Usamljena sam
Čak i kad si blizu
Ne mogu podnjeti tišinu
Radije bih bila sama
 
[Pre-Refren]
Mislim da je sve
jasno
Dali smo sve od sebe
Vrijeme je da se
oprostimo
Završimo s ovim kako treba i recimo da je sve između nas rješeno
 
[Refren]
Nije nam suđeno
kao spavanje i kokain
Pa hajdemo se barem složiti da se razdvojimo
Neću te osuđivati
kad si s nekim drugim
sve dok se
zakuneš
Da nećeš biti ljut
kada ja to učinim
Završimo s ovim kako treba i recimo da je sve između nas rješeno
 
[Strofa 2]
Nema potrebe za skrivanjem toga dođi po što želiš
Neće biti teret ako se ne budemo ljutili
 
[Pre-Refren]
Mislim da je sve
jasno
Dali smo sve od sebe
Vrijeme je da se
oprostimo
Završimo s ovim kako treba i recimo da je sve između nas rješeno
 
[Refren]
Nije nam suđeno
kao spavanje i kokain
Pa hajdemo se barem složiti da se razdvojimo
Neću te osuđivati
kad si s nekim drugim
sve dok se
zakuneš
Da nećeš biti ljut
kada ja to učinim
Završimo s ovim kako treba i recimo da je sve između nas rješeno
 
[Prelazak]
Sada to iskorištavaš protiv mene
Kao što sam i mislila
Trudim se da ovo
olakšam
Zato me nemoj tako pogledati nego reci da je među nama sve rješeno
 
[Refren]
Nije nam suđeno
kao spavanje i kokain
Pa hajdemo se barem složiti da se razdvojimo
Neću te osuđivati
kad si s nekim drugim
sve dok se
zakuneš
Da nećeš biti ljut
kada ja to učinim
Završimo s ovim kako treba i recimo da je sve između nas rješeno
 
تشکر!
ارسال‌شده توسط Marin BrundićMarin Brundić در تاریخ یک‌شنبه, 01/08/2021 - 17:37
دیدگاه پدیدآورنده:

Nadam se da je točno prevedeno, ako noje molim da me se traži ispravak.
Hvala!

نویسندۀ این ترجمه درخواست نمونه‌خوانی کرده است. این بدین معناست که او خوش‌حال خواهد شد که تصحیح، پیشنهاد و... دربارۀ ترجمه‌اش دریافت کند. اگر شما در هر دو زبان مبدأ و مقصد مهارت دارید، می‌توانید دیدگاه بگذارید.
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history