Word of Honor (OST) متن ترانه

Word of Honor (OST)
متن ترانه‌هاترجمه‌هادرخواست‌ها
天涯客 (Tiān yá kè)چینی
Word of Honor OST
انگلیسی
天问 (Tiān wèn)چینی
Word of Honor OST
انگلیسی
روسی #1 #2
孤梦 (Gū mèng)چینی
Word of Honor OST
انگلیسی
山河行 (Shān hé xíng)چینی
Word of Honor OST
归 (Guī)چینی
Word of Honor OST
انگلیسی
无题 (Wú tí)چینی
Word of Honor OST
انگلیسی
望天涯 (Wàng tiān yá)چینی
Word of Honor OST
盲 (Máng)چینی
Word of Honor OST
笑看江湖 (Xiào kàn jiāng hú)چینی
Word of Honor OST
缘灭 (Yuán miè)چینی
Word of Honor OST
انگلیسی
落心 (Luò xīn)چینی
Word of Honor OST
醉江月 (Zuì jiāng yuè)چینی
Word of Honor OST
锦书来 (Jǐn shū lái)چینی
Word of Honor OST
دیدگاه‌ها
Read about music throughout history