Publicité

צועקת | Tzoeket (translittération)

  • Artiste: Eden Ben Zaken (עדן בן זקן)
  • Chanson: צועקת | Tzoeket 3 traductions
  • Traductions : anglais, russe, translittération

צועקת | Tzoeket

איך יהיה לי טוב אם אתה כבר לא בבית
איך יהיה לי טוב כשהלב כואב
איך יהיה לי טוב אם אתה עוד מסתיר ת'עיניים
איך יהיה לי טוב
איך יהיה לי טוב
 
מהעולם שלי אתה הצלחת בשנייה אחת לברוח
נשארתי לבדי ואין יותר למי לסלוח
אין לי אוויר בלעדיך
עכשיו אנחנו רחוקים ואין מי שאותי שומע
השקט משחק בחדר עם הזיכרונות
אני יודעת שלא תחזור
אז אני שוב צועקת
 
כמה יכולנו לחיות כך ביחד
ואני שוב חולמת
שעוד תגיע והזמן ירפא את הכל
אני בוכה בשקט
אולי אשמע במדרגות את צעדיך
הזמן עובר והכאב שלי גובר, אתה השקט שחסר
בוכה כמו ילדה
אולי אני משתגעת
 
ואיך אתה יכול לוותר כך וללכת
איך אתה יכול בלי לומר מילה
איך אתה יכול לעצום בלילות ת'עיניים
איך אתה יכול
איך אתה יכול
 
מהעולם שלי אתה הצלחת בשנייה אחת לברוח
נשארתי לבדי ואין יותר למי לסלוח
אני יודעת שלא תחזור
אז אני שוב צועקת
 
כמה יכולנו לחיות כך ביחד
ואני שוב חולמת
שעוד תגיע והזמן ירפא את הכל
אני בוכה בשקט
אולי אשמע במדרגות את צעדיך
הזמן עובר והכאב שלי גובר, אתה השקט שחסר
בוכה כמו ילדה
אולי אני משתגעת
 
Publié par DelinDelin le Ven, 18/05/2018 - 08:03
Dernière modification par EnjovherEnjovher le Jeu, 15/08/2019 - 05:55
translittération
Aligner les paragraphes
A A

Tso'eket

Ech ihiye li tov im atta kvar lo babait
Ech ihiye li tov kshehalev ko'ev
Ech ihiye li tov im atta od mastir ta'einaim
Ech ihiye li tov
Ech ihiye li tov
 
Meha'olam sheli atta hitslachta bishniya achat livroach
Nish-arti levadi ve'ein yoter lemi lisloach
Ein li avir biladecha
Achshav anachnu rechokim ve'ein mi she'otti shome'a
Hasheket mesachek bacheder im hazichronot
Ani yoda'at shelo tachazor
Az ani shuv tso'eket
 
Kama yacholnu lichyot kach beyachad
Ve'ani shuv cholemet
She'od tagia vehazman yerapeh et hakol
Ani bocha besheket
Ulay eshma bamadregot et tse'adecha
Hazman over vehake'ev sheli gover, atta hasheket shechasser
Bocha kemo yalda
Ulay ani mishtaga'at
 
Ve'ech atta yachol levater kach velalechet
Ech atta yachol bli lomar mila
Ech atta yachol la'atsom baleilot ta'einaim
Ech atta yachol
Ech atta yachol
 
Meha'olam sheli atta hitslachta bishniya achat livroach
Nish-arti levadi ve'ein yoter lemi lisloach
Ani yoda'at shelo tachazor
Az ani shuv tso'eket
 
Kama yacholnu lichyot kach beyachad
Ve'ani shuv cholemet
She'od tagia vehazman yerapeh et hakol
Ani bocha besheket
Ulay eshma bamadregot et tse'adecha
Hazman over vehake'ev sheli gover, atta hasheket shechasser
Bocha kemo yalda
Ulay ani mishtaga'at
 
Publié par Thomas222Thomas222 le Ven, 18/05/2018 - 21:39
Ajouté en réponse à la demande de DelinDelin
Plus de traductions de « צועקת | Tzoeket »
translittération Thomas222
Commentaires