Publicité

但願人長久 (Dàn yuàn rén cháng jiǔ) (translittération)

  • Artiste: Teresa Teng (テレサ・テン)
  • Aussi interprété par: Faye Wong
  • Chanson: 但願人長久 (Dàn yuàn rén cháng jiǔ) 2 traductions
  • Traductions : anglais, translittération
translittération
A A

Dàn yuàn rén chángjiǔ

míngyuè jǐshí yǒu bǎjiǔ wèn qīngtiān
bùzhī tiānshàng gōngjué jīnxī shì hé nián
 
wǒ yù chéng fēng guī qù wéikǒng qióng lóu yùyǔ
gāo chù bùshèng hán qǐwǔ nòng qīng yǐng héshì zài rénjiān
 
zhuǎn zhū gé dī qǐ hù zhào wúmián
bù yìng yǒu hèn héshì zhǎng xiàng bié shí yuán
rén yǒu bēihuānlíhé yuè yǒu yīn qíng yuán quē
cǐ shì gǔ nán quán dàn yuàn rén chángjiǔ
qiānlǐ gòng chánjuān
 
wǒ yù chéng fēng guī qù wéikǒng qióng lóu yùyǔ
gāo chù bùshèng hán qǐwǔ nòng qīng yǐng
hé shì zài rénjiān
 
zhuǎn zhū gé dī qǐ hù zhào wúmián
bù yìng yǒu hèn hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán
rén yǒu bēihuānlíhé yuè yǒu yīn qíng yuán quē
cǐ shì gǔ nán quán dàn yuàn rén chángjiǔ
qiānlǐ gòng chánjuān
 
Publié par tonyltonyl le Jeu, 20/09/2018 - 15:36

但願人長久 (Dàn yuàn rén cháng jiǔ)

Plus de traductions de « 但願人長久 (Dàn yuàn rén ... »
translittération tonyl
Commentaires