Publicité

梅花曲 (méihuā qū) (translittération)

  • Artiste: Zhou Xuan (周璇)
  • Chanson: 梅花曲 (méihuā qū)
  • Traductions : translittération

梅花曲 (méihuā qū)

斜风飕飕,细雨潇潇,
瑶台仙葩感萧条。
长门凄切,空闺寂寥,
知音何处路迢迢。
谁惜雪姿冰肌,
谁赏孤芳清标。
水涯山隈,零落飘飘,
幽魂一缕谁相招。
不作沾泥絮,不作溷堕花,
只拼着玉碎香消。
谁羡桃李妖艳,
谁怕风侵霜扰。
狼烟和月疏影娇,
缟衣逼身眉不描。
幽香愿透,浓妆恨求,
亭亭玉立显清标。
 
Publié par gezelliggezellig le Mar, 29/01/2019 - 19:09
translittération
Aligner les paragraphes
A A

Méihuā qū

Xié fēng sōu sōu, xì yǔ xiāoxiāo,
yáo tái xiān pā gǎn xiāotiáo.
Zhǎngmén qīqiè, kōng guī jìliáo,
zhīyīn hé chù lù tiáotiáo.
Shuí xī xuě zī bīng jī,
shuí shǎng gū fāng qīng biāo.
Shuǐ yá shānwēi, língluò piāo piāo,
yōuhún yīlǚ shuí xiāng zhāo.
Bùzuò zhān ní xù, bùzuò hùn duò huā,
zhǐ pīnzhe yùsuì xiāng xiāo.
Shuí xiàn táolǐ yāoyàn,
shuí pà fēng qīn shuāng rǎo.
Lángyān hé yuè shū yǐng jiāo,
gǎo yī bī shēn méi bù miáo.
Yōuxiāng yuàn tòu, nóng zhuāng hèn qiú,
tíngtíngyùlì xiǎn qīng biāo.
 
Publié par gezelliggezellig le Mar, 29/01/2019 - 19:12
Plus de traductions de « 梅花曲 (méihuā qū) »
translittération gezellig
Collections avec « 梅花曲 (méihuā qū) »
Commentaires